Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU: Punoljetno lice čiji prijem u crnogorsko državljanstvo je od posebnog značaja za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski i drugi interes Crne Gore može, izuzetno, steći crnogorsko državljanstvo prijemom i ako ne ispunjava uslove iz člana 8 ovog Zakona


Član 12 stav 1 Zakona o crnogorskom državljanstvu ("Sl. list CG", br. 13/2008, 40/2010, 28/2011, 46/2011 i 20/2014 - odluka US - dalje: Zakon)propisuje da punoljetno lice čiji prijem u crnogorsko državljanstvo je od posebnog značaja za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski i drugi interes Crne Gore može, izuzetno, steći crnogorsko državljanstvo prijemom i ako ne ispunjava uslove iz člana 8. ovog Zakona.

Član 12 stav 2 propisuje da o prijemu u crnogorsko državljanstvo za državni i drugi interes Crne Gore odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu predloga Predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine Crne Gore ili predsjednika Vlade Crne Gore.

U članu 12, stav 3 kaže se: "O prijemu u crnogorsko državljanstvo iz stava 1 ovog člana odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave uz mišljenje organa uprave nadležnog za oblast iz stava 1 ovog člana".

Iz navedenog je jasno da organ uprave, odnosno starješina organa, može predložiti lice za prijem u crnogorsko državljanstvo shodno članu 12 Zakona, a o tome odlučuje MUP uz dostavljeni predlog ili mišljenje, nakon čega se vrše zakonom propisane provjere i donosi odluka u skladu sa Zakonom, navodi se u sopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave.

ZAKON O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU ("Sl. list CG", br. 13/2008, 40/2010, 28/2011, 46/2011 i 20/2014 - odluka US)

3. Sticanje crnogorskog državljanstva prijemom

Član 8

Crnogorsko državljanstvo prijemom može steći lice, u skladu sa interesima Crne Gore, koje je podnijelo zahtjev i ispunjava sljedeće uslove da:

1) je navršilo 18 godina života;

2) ima otpust iz državljanstva druge države;

3) u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo;

4) u Crnoj Gori ima obezbijeđen smještaj i stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost;

5) u Crnoj Gori i drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;

6) ima znanje crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju;

7) ne postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore;

8) je izmirilo dospjele poreske i druge zakonske obaveze.

Uslov iz stava 1 tačka 2 ovog člana ne odnosi se na lice koje je podnijelo zahtjev, ako:

- je bez državljanstva ili pruži dokaz da će po zakonu države čiji je državljanin izgubiti državljanstvo prijemom u crnogorsko državljanstvo, ili

- mu je odbijen zahtjev za otpust iz državljanstva druge države zato što nije regulisalo vojnu obavezu u toj državi, pod uslovom da potpiše izjavu da se u slučaju sticanja crnogorskog državljanstva odriče državljanstva druge države.

Ako je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz stava 1 tačka 5 ovog člana, postupak se prekida do donošenja pravosnažne odluke u krivičnom postupku.

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) određuje stručnu organizaciju za utvrđivanje kriterijuma i provjeru znanja jezika iz stava 1 tačka 6 ovog člana.

Član 12

Punoljetno lice čiji prijem u crnogorsko državljanstvo je od posebnog značaja za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski i drugi interes Crne Gore može, izuzetno, steći crnogorsko državljanstvo prijemom i ako ne ispunjava uslove iz člana 8 ovog zakona.

O prijemu u crnogorsko državljanstvo za državni i drugi interes Crne Gore odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave na osnovu predloga Predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine Crne Gore ili predsjednika Vlade Crne Gore.

O prijemu u crnogorsko državljanstvo iz stava 1 ovog člana odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave uz mišljenje organa uprave nadležnog za oblast iz stava 1 ovog člana.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, 17.11.2015.