Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

IZVJEŠTAJ DRI O REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA ZA 2015. GODINU UŠAO U SKUPŠTINSKU PROCEDURU


Državna revizorska institucija (DRI) dostavila je u skupštinsku proceduru Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu.

DRI je uradila finansijsku reviziju prošlogodišnjeg budžeta kojom je dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje i reviziju pravilnosti gdje je dala uslovno mišljenje.

DRI je u ovogodišnjem izvještaju ocijenila da budžetski deficit treba povećati za 974,08 hiljada eura, a depozite za 41,33 hiljade eura.

Prijedlogom zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu korigovani gotovinski deficit iskazan je u iznosu 276,11 miliona eura.

Nakon izvršene revizije, umanjene su neizmirene obaveza kod Zavoda za zapošljavanje za iznos 1,02 miliona eura, tako da neto promjene neizmirenih obaveza iznose 16,16 miliona eura, a korigovani gotovinski deficit budžeta iznosi 276,07 miliona.

Ključni nalazi DRI odnose se na prekoračenje potrošnje, veći deficit u državnoj kasi u odnosu na prikazani i preusmjeravanje novca iznad zakonom definisanih limita.

U izvještaju se navodi da je utvrđeno da je u prošloj godini budžetska potrošnja prekoračena za 280,81 milion eura.

"Od ukupno iskazanog prekoračenja budžetske potrošnje izdaci u iznosu od 261,58 miliona eura predstavljaju dozvoljena prekoračenja, dok su nedozvoljena prekoračenja u iznosu od 19,23 miliona i odnose se na ostvarene izdatke koji nijesu planirani Zakonom o budžetu za prošlu godinu", rekli su iz DRI.

U izvještaju se navodi da je potrebno da se sredstva od otplate kredita, koje je dala Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, namijenjena kupovini hartija od vrijednosti Investiciono razvojnog fonda planiraju godišnjim zakonom o budžetu države.

Konstatovano je i da poreski završni račun ne obezbijeđuje pouzdane informacije o iznosu poreskog duga i pretplaćenih sredstava na kraju prošle godine.

Izvor: Izvor: Vebsajt RTCG, 18.10.2016.