Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Prijedlog zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, donjeta Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o načinu označavanja naziva naselja, ulica, trgova i zgrada i sadržaju i načinu vođenja evidencije


U okviru harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije u oblasti azila, Vlada Crne Gore, na održanoj 171. sjednici, utvrdila je Prijedlog zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. Donošenjem ovog Zakona u Crnoj Gori će se uspostaviti efikasan i jedinstven sistem azila u kome se strancima koji traže međunarodnu zaštitu garantuju, kao i u zemljama EU, jednake šanse za uspjeh u postupku i isti tretman. Novim Zakonom implementiraju se standardi međunarodnog humanitarnog prava i standardi zaštite ljudskih prava u politiku prijema, u skladu sa potrebom da se stvori sigurno i dostojanstveno okruženje za tražioce azila, kao i da se obeshrabri bilo koji vid zloupotrebe u sistemu azila.

Usvojen je i Deseti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period april – jun 2016. godine.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o načinu označavanja naziva naselja, ulica, trgova i zgrada i sadržaju i načinu vođenja evidencije, čime je unaprijeđen pravni osnov za sve baze podataka o građanima u kojima je sadržana njihova adresa.

Na sjednici je razmotrena i usvojena Informacija o izgradnji Srednje stručne skole u Golubovcima, uz predlog za zaključenje poravnanja u postupku povraćaja oduzetih imovinskih prava bivših vlasnika. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za zaključenje poravnanja sa bivšim vlasnicima nepokretnosti na kojoj je planirana izgradnja škole, u iznosima naknade prema procjeni procjenitelja od 18. aprila 2016. godine.

Vlada je raspravljala i o obeštećenju vlasnika goveda usmrćenih usljed epidemije bolesti kvrgave kože, s obzirom na činjenicu da je na tu temu Vlada na prethodnoj sjednici odgodila izjašnjavanje, a da je nadležno stalno radno tijelo Vlade, predložilo zaključke. U diskusiji vođenoj na osnovu materijala koji je pripremio i Vladi na prošloj sjednici predložio potpredsjednik Prof. dr Petar Ivanović, a sa kojim se, osim sa pojedinim zaključcima saglasio ministar poljoprivrede, postignuta je potpuna saglasnost o suštinskim pitanjima na koja treba dati efikasan odgovor države:

  • da se šteta mora nadoknaditi svim oštećenim vlasnicima;
  • da će šteta biti nadoknađena kupovinom rasnih grla, uz mogućnost novčane nadoknade samo u slučajevima kada kod vlasnika ne postoje uslovi za uzgoj rasne stoke;
  • da se plaćanje izvrši sa postojećih pozicija u budžetu Minastarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i
  • da posebna komisija sprovede proceduru nabavke rasnih grla i njihove raspodjele, ili, izuzetno, novčane nadoknade, prema kriterijumima koji će biti utvrđeni.

Tim povodom, Vlada je zadužila nadležne resore da u saradnji sa Generalnim sekretarijatom, a u skladu sa usaglašenim stavovima, do naredne sjednice dorade predložene zaključke.

Potpredsjednik Vlade Milorad Vujović i ministri Raško Konjević, Goran Danilović i Boris Marić napustili su sjednicu prije zaključivanja rasprave, sa obrazloženjem da materijal na ovu temu treba da predloži Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. 

Izvor: Izvor: Vebsajt Vlade Crne Gore, 15.09.2016.