Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

MREŽA ZA AFIRMACIJU NEVLADINOG SEKTORA: Potreban transparentan sistem javnih nabavki


Najmanje 63 miliona eura godišnje upitno potroše različiti organi na državnom i lokalnom nivou u okviru sistema javnih nabavki, zbog čega je bitno da on bude odgovoran i transparentan, saopšteno je iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Direktor Monitoring programa MANS-a, Vuk Maraš, rekao je da je oblast javnih nabavki strahovito važna, jer se ubjedljivo najviše novca troši kroz taj sistem, zbog čega je bitno da on bude odgovoran i transparentan.

"Tokom prošle godine kroz sistem javnih nabavki je utrošeno skoro 430 miliona EUR crnogorskih poreskih obveznika, odnosno 12 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP)", rekao je Maraš na Forumu javnih nabavki.

Forum je organizovao MANS u saradnji sa Upravom za javne nabavke, Privrednom komorom (PKCG) i Koordinacionim tijelom za praćenje sprovođenja Strategije razvoja javnih nabavki do 2020. godine.

Maraš je naveo da procjene EU, rađene za potrebe njihovih članica, pokazuju da oko 15 odsto svakog novca u zemlji koji se utroši na javne nabavke završi u "sivim tokovima".

"Ako to prevedemo na novčane tokove, recimo da nekih najmanje 63 miliona EUR svake godine bude upitno potrošeno od različitih organa na državnom i lokalnom nivou. Nedopustivo je da bacimo na desetine škola, domova zdravlja i vrtića zbog imperfektnosti sistema javnih nabavki", smatra Maraš.

On je rekao da su posljedice neadekvatnog sistema javnih nabavki katastrofalne za svako društvo.

"Sistem javnih nabavki je lakše unaprijediti u Crnoj Gori nego u nekim većim članicama EU. U prošloj godini smo imali 648 obveznika primjene zakona, međutim na tako malom prostoru imamo različita kršenja Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015 - dalje: Zakon)", rekao je Maraš.

Prema njegovim riječima, skoro 20 odsto naručilaca je sprovodilo javne nabavke bez plana, a oko deset odsto nije dostavilo Upravi izvještaj o sprovedenim javnim nabavkama.

"Sistem javnih nabavki je moguće značajno unaprijediti kako zakonodavno, tako i praktično i institucionalno", dodao je Maraš.

On je ocijenio da bi, u cilju unaprijeđenja sistema javnih nabavki, trebalo obezbijediti konačno adekvatne kapacitete Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, pri čemu treba povećati broj njenih članova, omogućiti da dobiju adekvatnu službu koja će moći da opslužuje taj stepen predmeta, kao i jačanje kapaciteta Inspekcije i Uprave za javne nabavke.

Direktor Uprave za javne nabavke, Mersad Mujević, podsjetio je da je Vlada u decembru prošle godine donijela Strategiju razvoja javnih nabavki, čiji su ciljevi poboljšanje sistema javnih nabavki kroz stalno nadgledanje i sprovođenje neophodnih regulatornih promjena, ojačan pristup javnim finansijama, povećanje transparentnosti i protoka informacija, praćenje aktuelnih trendova kroz novi paket direktiva koji se odnosi na ohrabrivanje i korištenje zelenih, društveno-odgovornih i inovativnih nabavki i podrška malim i srednjim preduzećima.

"Neophodna je dalja harmonizacija sa novim direktivama i potpuno uskađivanje sa zakonodavstvom EU. Strategija ima 57 mjera, raspoređene u četiri godine sa puno podmjera koje ih prate", rekao je Mujević.

On je naveo da Uprava za javne nabavke prati propise i njihovu usaglašenost sa propisima EU, inicirali su promjene, pri čemu vjeruju da će brzo ući u izmjenu Zakona.

"Dosadašnja primjena pokazuje da je njegov koncept dobro definisan, ali određena zakonska rješenja treba bolje definisati. U dosadašnjoj praksi pokazala su se kao nedovoljno kvalitetna rješenja u vezi sa oglašavanjem u dnevnim novinama, nedovoljna ovlašćenja Uprave za javne nabavke u pogledu preventivnog praćenja javnih nabavki, kao i određivanje rokova za sprovođenje pojedinih radnji", kazao je Mujević.

On je dodao da je očigledno da u sadašnjem Zakonu postojala opsturkcija u njegovom sprovođenju, i to ne samo od ponuđača već i naručilaca koji pokušavaju da pronađu slabe tačke u regulativi.

"Novim Zakonom o javnim nabavkama, koji bi trebalo da se nađe pred parlamentom u prvoj polovini naredne godine, nastojaćemo da onemogućimo zloupotrebe i pobošljamo sami zakon kako bi imao efikasniju primjenu. Naročito ćemo posvetiti pažnju promjeni kaznene politike", rekao je Mujević.

Cijela mašinerija je, kako je dodao, upotrijebljena da se blokira Zakon, a najčešće je zloupotrebljavano pravo na žalbu koje su u nekim slučajevima podnošene i prije objavljivanja tenderske dokumentacije.

"Naša država mora poboljšati neke elemente da bi sistem javnih nabavki bolje funkcionisao", smatra Mujević.

Rukovodilac Sektora za pravne i opšte poslove PKCG, Aleksandar Mitrović, rekao je da u sistemu javnih nabavki postoji značajno razuđen broj naručilaca, pri čemu gotovo sve potrošačke jedinice ponaosob predstavljaju naručioce i same sprovode postupke javnih nabavki.

"Imamo ograničenja što se tiče primjene Zakona i propisa, nekad ponuđač ne može adekvatno da pripremi ponudu u skladu sa nekom tenderskom dokumentacijom koja nije pripremljena na adekvatan način", rekao je Mitrović.

PKCG će, kako je naveo, nastojati da kroz Strategiju izradi određene smjernice kako bi bilo jednostavnije pripremiti tendersku dokumenaciju i sprovesti postupak za pojedine oblasti i angažovanje stručne ekspertize.

Vršilac dužnosti šefa političke sekcije u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Annalisa Giansanti rekla je da je politika javnih nabavki EU usmjerena na transparentnost u postupcima u cilju izbjegavanja preferencijalnog tretmana i diskriminacije, kao i da se obezbijedi da se javna sredstva koriste na odgovarajući način.

"Zakonodavstvo EU se odnosi na cijeli proces nabavke, od same pripreme dokumentacije, implementacije, kako bi se obezbijedili da je taj proces u skladu sa principima efikasnosti i transparentnosti", rekla je Giansanti.

Prema njenim riječima, Crna Gora treba da uskladi svoje zakonodavstvo sa EU i uspostavi nezavisne administrativne strukture koje će pratiti implementaciju zakonodavstva EU u tom konkretnom polju, odgovarajuće pravosudne sisteme i informacije za naručioce poslova.

Šef Odjeljenja za medije i kulturu u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Mark Weinberg rekao je da je to pitanje važno i predstavlja jedini način da društvo ostvari u svim sektorima napredak.

"Nepristrasni i pravičan sistem javnih nabavki stvara preduslove za sve kompanije, ne samo za lokalne, već i američke i druge investitore da dođu u Crnu Goru", naveo je Weinberg.

Prema njegovim riječima, samo pravična, jasna pravila i bezbjedna i predvidljiva investiciona klima privući će investitore kakve Crna Gora želi.

"Osim ekonomskih benefita, transparentan proces javnih nabavki može doprinijeti poboljšanju cjelokupne klime vladavine prava", zaključio je Weinberg.

Izvor: Vebsajt CdM, 18.07.2016.