Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

AMCHAM ORGANIZUJE KONFERENCIJU O TELEKOMUNIKACIJAMA 26. JUNA 2015. GODINE


Američka privredna komora AmCham Montenegro organizovaće 26. juna konferenciju pod nazivom Telekomunikacije u Crnoj Gori - doprinos digitalne ekonomije razvoju društva.

 Predsjednik AmCham-a, Predrag Lešić, rekao je da je cilj konferencije podizanje nivoa informisanosti javnosti o značaju digitalne ekonomije i njene povezanosti sa investicijama operatora u stub ove ekonomije - modernu mrežu velikog kapaciteta.

"Takođe, želimo istaći važnost partnerskog odnosa operatora, Vlade i regulatora u kreiranju adekvatnog poslovnog ambijenta i unapređenja standarda života crnogorskog društva", rekao je Lešić, dodajući da su u AmCham-u svjesni da crnogorska ekonomija u velikoj mjeri zavisi od stranih direktnih investicija.

"Država Crna Gora prihoduje od poreza koji telekomunikacioni operatori plaćaju oko 39 miliona eura godišnje. Strane investicije ne odnose se samo na kapital, već i na transfer znanja i ekspertskih resursa", naveo je Lešić.

Međutim, kako je dodao, da bi se održao kontinuirani rast nivoa stranih investicija, a samim tim i rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) i potrošačke moći stanovništva, neophodno je raditi na stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, koji se oslanjaju na predvidljivost poslovanja i vladavinu prava.

On je ocijenio da je konferencija upravo jedna od aktivnosti koja treba da pruži jasan uvid u situaciju na tržištu telekomunikacija u Crnoj Gori, investicije u infrastrukturu, odnos sa regulatorima, kao i trendove u razvoju ove industrije.

Takođe najavio je da će u okviru konferencije biti organizovane dvije panel diskusije na temu uticaja digitalne ekonomije na razvoj društva, kao i trendovima u regulatornom okruženju u industriji telekomunikacija.

Lešić smatra da je neophodno obezbijediti postojanje jasnih pravila i predvidljive regulative, koji bi obezbijedili potrebne uslove za privlačenje održivih stranih investicija koje kreiraju dodatnu vrijednost za crnogorsku privredu, ali i društvo u cjelini.

"Organizacijom ove konferencije želimo da ukažemo da je neophodno uspostaviti ista pravila za sve učesnike na tržištu, kako bi se obezbijedila poštena tržišna utakmica", zaključio je Lešić.

Izvor: Vebsajt CDM, 18.06.2015.