Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT PRAVILA O IZMJENI PRAVILA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA RAD I DAVANJU SAGLASNOSTI DRUŠTVIMA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA


Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 93. stav 5.  Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/2011) i člana 8. stav 1. tačka 6 i člana 9. stav 1. tačka 1 Zakona o hartijama od vrijednosti   ("Sl. list RCG", br. 59/2000, 10/2001 - ispr., 43/2005 - odluka US i 28/2006 i "Sl. list CG", br. 53/2009 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon i 6/2013), na 159. sjednici od 15.5.2015. godine, donijela Nacrt Pravila o izmjeni Pravila o izdavanju dozvole za rad i davanju saglasnosti društvima za upravljanje investicionim fondovima.

Zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije u roku od petnaest dana, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me.

Nacrt Pravila o izmjeni Pravila o izdavanju dozvole za rad i davanju saglasnosti društvima za upravljanje investicionim fondovima možete pogledati ovde. (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore, 18.05.2015.