Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRTOM ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU: Istopolnim partnerima omogućena briga o djeci

19.04.2018.


Nacrtom zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola predviđeno je da će homoseksualni parovi moći zajednički da se brinu o djeci jednog od partnera ukoliko ih on ima.

Tim aktom koji je utvrdila radna grupa navodi se da je "partner koji nije roditelj djeteta dužan da izdržava djecu dugog partnera ako ona nemaju srodnika koji su po zakonu kojim se uređuju porodični odnosi dužni da ih izdržavaju ili srodnici nemaju mogućnosti za to.

Ta obaveza za partnera postoji i poslije smrti roditelja djeteta, s tim što partner nema mogućnost da usvoji dijete, osim u situacijama kada kompletna rodbina odbije da prihvati maloljetnika.

U hitnim slučajevima, kada prijeti neposredna opasnost za djecu, partner ima pravo donijeti hitne odluke o preduzimanju neophodnih radnji u skladu s interesima djece i o tome odmah obavijesti roditelja.

Svakodnevne odluke u vezi s djecom može donositi i partner uz pristanak roditelja djece navodi se u nacrtu zakona koji bi uskoro trebalo da usvoji Vlada, a potom proslijedi Skupštini na usvajanje. Takođe, treba napomenuti da je tekst ovog propisa moguće mijenjati jer je još u pitanju forma nacrta.

Predloženim nacrtom zakona zadovoljni su predstavnici Vlade, ali i nevladinog sektora koji su uključeni u izradu.

U procesu izrade akta postignut je visok stepen saglasja svih strana, a u narednim danima trebalo bi da se urede samo neke tehničke stvari.

Sklapanje registrovanog partnerstva prilično je slično sklapanju braka, pa taj čin obavlja matičar, u prisustvu svjedoka, odnosno kumova, u svečanoj sali, a partneri kao i supružnici mogu promijeniti prezime ili svom dodati još jedno.

Prije zaključenja partnerstva budući partneri moraju dokazati da već nijesu u braku ili registrovanom partnerstvu, da nijesu mlađi od 18 godine, a u zajednicu ne mogu stupiti bliski srodnici. Srodstvo zasnovano usvojenjem predstavlja smetnju za zaključenje partnerstva na isti način kao i krvno srodstvo.

Zakonom se ne prepoznaju istopolne vanbračne zajednice, kao što je to slučaj kod heteroseksualaca, tako da je sklapanje registrovanog partnerstva uslov za ostvarivanje bilo kog prava propisanog zakonom. Evidenciju sklopljenih partnerstava vodi nadležni organ državne uprave.

U aktu se navodi da partneri imaju pravo na zajedničku imovinu, ali i da oni tokom trajanja partnerstva ili prije zaključenja mogu svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini urediti ugovorom. Oni mogu i nasleđivati imetak, a predmet nasleđivanja, prema ovom zakonu, jeste imovina partnera stečena u toku trajanja partnerstva. Na sva ostala pitanja nasleđivanja primjenjuju se odredbe zakona kojima je uređeno pravo nasleđivanja, pri čemu je partner u pravu nasleđivanja izjednačen sa bračnim supružnikom.

Partneri imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje na način, po postupku i u obimu kao bračni supružnik i članovi njegove uže porodice u skladu s propisima iz oblasti zdravstva.

"Partneri i djeca koju partneri izdržavaju, imaju pravo na socijalnu i dječju zaštitu kao i bračni supružnici i djeca na način, po postupku i u obimu u skladu sa propisima iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Što se tiče porodičnih penzija u slučaju smrti osiguranika ili korisnika penzije pod članovima porodice, osim lica utvrđenih propisima iz penzijsko imovinskog osiguranja smatra se i partner, dijete nad kojim partner ostvaruje izdržavanje i dijete preminulog partnera koje je partner izdržavao. Članovi porodice partnera ostvaruju pravo na porodičnu penziju prema propisima kojima se uređuje penzijsko osiguranje", navodi se u zakonu.

U aktu piše da partneri i djeca koju partneri izdržavaju, imaju pravo na privremeni boravak radi spajanja partnerstva, prava na državljanstvo na način, po postupku i obimu kao bračni supružnici i djeca u skladu s propisima kojima se uređuje privemeni boravak i sticanje državljanstva.

"Partner koji je sklopio partnerstvo ili brak sa osobom istog pola, između crnogorskog državljanina i državljanina neke druge države, i registrovao u skladu s propisima države u kojoj je partnerstvo ili brak sklopljen, ima pravo podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog boravka u Crnoj Gori, u skladu s posebnim zakonom. Partnerstvo, odnosno brak lica istog pola između crnogorskog državljanina i državljanina neke druge države, izjednačeno je u pogledu prava, obaveza i položaja sa građanskim partnerstvima sklopljenim u skladu sa odredbama ovoga zakona i posebnih propisa kojima se uređuje položaj stranaca u Crnoj Gori", navodi se u zakonu.

Lice koja je u građanskom partnerstvu s crnogorskim državljaninom može steći crnogorsko državljanstvo pod istim uslovima kao i osoba koja je u braku s crnogorskim državljaninom.

Partneri imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete u slučaju smrti ili teškog invaliditeta svog partnera za svoje duševne bolove.

Partneri sporazumno i zajednički odlučuju o svim pitanjima od značaja za zajednički život, te imaju pravo na zaštitu privatnosti, zajedničkog života i doma.

Takođe, imaju obavezu međusobnog pomaganja i pružanja njege i pomoći u slučaju bolesti.

"Partner koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, nesposoban je za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na izdržavanje od drugog partnera, srazmjerno njegovim materijalnim mogućnostima. Sud može, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, odbiti zahtjev za izdržavanje, ako izdržavanje traži partner koji se bez ozbiljnog povoda od strane drugog partnera grubo ili nedolično ponašao u partnerstvu ili je zlonamjerno ili bez opravdanog razloga napustio svog partnera, ili ako bi njegov zahtjev predstavljao očiglednu nepravdu za drugog partnera", navodi se u zakonu.

Partner može tražiti raskid partnerstva ako su partnerski odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili kad se iz drugih razloga ne može ostvariti svrha partnerstva.

Raskid partnerstva može tužbom sudu zahtijevati jedan partner, a oba partnera sporazumnim predlogom.

Uz predlog za sporazumni raskid partnerstva, partneri su dužni da sudu podnesu pisani sporazum o diobi zajedničke imovine.


IZVOR: Vebsajt CdM, 18.04.2018.


Naslov: Redakcija