Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Izmjenama Zakona će se dodatno ojačati položaj potrošača i doprinijeti da se na lakši i brži način ostvaruju njihova prava, kako kroz već postojeće, a sada dodatno poboljšane norme, tako i kroz potpuno nove odredbe koje propisuju Direktive EU

19.04.2017.


Savjetu za zaštitu potrošača se, u prva tri mjeseca 2017. godine, za pomoć, savjet ili pritužbu obratilo oko 100 građana, što je značajno veći broj nego u istom periodu 2016. godine. To govori o povećanju svijesti i interesovanja za potrošačka prava, kao i za moguće načine rješavanja sporova sa trgovcima.

Najviše pitanja ili pritužbi odnosilo se na usluge od javnog interesa, odnosno one koje se odnose na struju, telefon, internet i kablovske operatore, ali i na nepravilno isticanje cijena i obavještenja na proizvodima.

Osim toga, određeni broj prigovora odnosio se i na neizdavanje računa ili izdavanje računa koji nisu propisane sadržine, neisticanje obavještenja o mjestu i načinu podnošenja prigovora, a bilo je i prigovora po osnovu reklamacije proizvoda ili cijene, po osnovu prava na garanciju, prigovora za istekli rok upotrebe, saobraznost i garantni list.

Dobijeni prigovor ili informaciju Savjet za zaštitu potrošača prosljeđuje Upravi za inspekcijske poslove na dalje postupanje.

Djelovanje Savjeta, koji je formiran u okviru Ministarstva, podrazumijeva sprovođenje aktivnosti u cilju zaštite potrošača u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr. i 43/2015), kao i dalje unaprijeđivanje pravnog sistema zaštite, revizija propisa, obrazovanje i informisanje potrošača.

Ministarstvo ekonomije, kao ključni nosilac politike zaštite potrošača, preduzima sveobuhvatne mjere za podizanje svijesti i informisanje potrošača o njihovim pravima, kao i o mehanizmima zaštite potrošačkih prava (ekonomskih interesa potrošača i od nebezbjednih proizvoda na tržištu).

U ovoj godini Ministarstvo će u saradnji sa Evropskom komisijom pripremiti i predložiti Vladi i Skupštini izmjene i dopune Zakonakojima će se dodatno ojačati položaj potrošača i doprinijeti da se na lakši i brži način ostvaruju njihova prava, kako kroz već postojeće, a sada dodatno poboljšane norme, tako i kroz potpuno nove odredbe koje propisuju Direktive EU.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 17.04.2017.


Naslov: Redakcija