Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NEOPHODNO UTVRDITI PORESKI DUG DRŽAVNIH ORGANA

19.02.2019.


Svi korisnici državnog budžeta ubuduće će morati više pažnje da posvete koordinaciji aktivnosti, kako bi u potpunosti realizovali preporuke Državne revizorske institucije, navedene u zaključku Skupštine, kojim je Vlada pozvana na njihovo poštovanje i ispunjavanje.

To je usaglašeno na sjednici Vlade, nakon što su usvojene informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka DRI na kraju trećeg kvartala 2018. godine i Akcioni plan za ovu godinu, kojim je precizirano da se Ministarstvu finansija dostavljaju kvartalni izvještaji.

Skupština je 18. decembra prošle godine, nakon razmatranja završnog računa Budžeta za 2017, donijela pomenuti zaključak, na osnovu kojeg je formulisano 11 tačaka na koje se odnose preporuke, kao i institucije i rokovi za implementaciju preporuka DRI.

Do kraja marta, Ministarstvo odbrane treba da koriguje podatak o otplati obaveza iz prethodnog perioda, a Sudski savjet sa Zaštitnikom imovinsko-pravnih interesa treba da usaglasi stanje neizmirenih obaveza. Istovremeno, Agencija za razvoj malih srednjih preduzeća ima obavezu da godišnjim budžetom planira sredstva za otplatu kredita kojim kupuje akcije Investiciono-razvojnog fonda, što će do kraja septembra morati da urade i svi korisnici budžeta za izdatke po osnovu sudskih odluka.

"Preporučuje se Poreskoj upravi da uspostavi poresku evidenciju i obezbijedi pouzdanu informaciju o iznosu poreskog duga. Potrebno je da se evidentiraju ukinuta rješenja o reprogramu, u završnom poreskom računu prezentiraju dodatne informacije obveznika kod kojih se dug vodi vanbilansno, utvrdi stvarno stanje poreskog duga državnih organa i u Završnom poreskom računu prezentiraju informacije o iznosu nedospjelog reprogramiranog poreskog duga", navodi se u preporukama DRI.

PU ima obavezu i da vodi evidenciju o reprogramu poreskog duga, i to po vrsti, iznosu i načinu njegovog izmirenja.


IZVOR: Vebsajt CdM, 15.02.2019.


Naslov: Redakcija