Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 18. februara 2016. godine održane sednice Administrativnog i Zakonodavnog odbora - Razmotreno nekoliko amandmana na prijedloge zakona


63. śednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 25. saziva, na održanoj 63. śednici jednoglasno je utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za dva člana Savjeta Agencije za elektronske medijeovlašćenih predlagača po Javnom pozivu br.00-63-14/15-181 od 16. decembra 2015. godine, shodno članu 28 stav 1 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 i 6/2013). Odbor je odlučio da Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije, objavi na način na koji je objavio i Javni poziv ovlašćenim predlagačima.

Odbor je saglasno članu 180 Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 78/2006 i 19/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 53/2009 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon, 45/2012 i 6/2013), odlučio da pokrene postupak imenovanja predśednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, upućivanjem Javnog poziva ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga za kandidate za imenovanje predśednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja.

U nastavku śednice razmatrani su predlozi Komisije za sprječavanje sukoba interesa, za pokretanje postupka razrješenja, suspendovanja ili izricanja disciplinske mjere za Đorđija Ulićevića, zamjenika člana Državne izborne komisije, i Selme Cecunjanin, članice UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, kao javnih funkcionera, zbog kršenja člana 19 stav 3 Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Sl. list CG", br. 1/2009, 41/2011, 47/2011 - ispr. i 52/2014).

Odbor je razmatrao Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu po prestanku funkcije dr Slobodana Lekovića, ranijeg predśednika Komisije za sprječavanje sukoba interesa, shodno pravu koje ostvaruje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, imajući u vidu činjenicu da mu je pravo na zaradu Zakonom o sprječavanju sukoba interesa bilo utvrđeno u visini zarade Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, i odlučio da u vezi s tim donese odgovarajuće rješenje.

Odbora se takođe upoznao i sa Zahtjevom dr Slobodan Leković radi ostvarivanja prava po osnovu mandata, i shodno navedenom traži da članovi Administrativnog odbora još jednom razmotre osnovanost donijetog rješenja o prestanku prava na zaradu. Odbor je odlučio da zahtjev odbije, kao neosnovan.

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore, jednoglasno je usvojio Izveštaj o radu Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore za 2015. godinu, u kom je dat sveobuhvatan prikaz aktivnosti i rezultata rada Odbora u posmatranom periodu.

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore, razmotrio je i jednoglasno utvrdio Plan rada Odbora za 2016. godine.

Odbor je Zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama od 19. januara 2016. godine, za dostavljanje mišljenja o daljim obavezama Agencije prema Bojanu Obrenoviću, ranijem direktoru Agencije, u smislu prava na naknadu po prestanku funkcije, odbacio zbog nenadležnosti.

148. śednica Zakonodavnog odbora

Odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o amandmanima na Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, i to o 2 amandmana koje su podnijeli poslanici: Zoran Jelić i Marta Šćepanović i jednom amandmanu koji su podnijeli poslanici: Mladen Bojanić i mr Dritan Abazović.

Amandman koji je podnio poslanik dr Damir Šehović na Predlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, odložen je u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015).

Takođe, Odbor je razmotrio amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, koji su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Marta Šćepanović, Šefkija Murić i Veljko Zarubica, ali je izjašnjavanje o istom odloženo.

Śednici Odbora prisustvovao je i ministar finansija, dr Radoje Žugić - predstavnik predlagača Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 18.02.2016.