Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SKUPŠTINA PRIJESTONICE CETINJE: Usvojen budžet za 2021. godinu

18.12.2020.


Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je budžet za 2021. godinu vrijedan 7,27 miliona eura.

"Pažljiv i odgovoran odnos prema resursima kojima raspolažemo bila nam je ključna ideja prilikom koncipiranja budžeta, kako bismo nastavili sa započetim reformama i konsolidacijom lokalnih finansija, te stvaranjem uslova za privredni razvoj grada i nova zapošljavanja", ukazao je gradonačelnik Aleksandar Kašćelan obraćajući se odbornicima.

On je ocijenio da je budžet Prijestonice za 2021. godinu izraz dobrog promišljanja i odgovornog odnosa prema svim potrošačkim jedinicama, ali i realnog sagledavanja finansijske situacije i potrebe da se nastavi sa fiskalnom konsolidacijom i servisiranjem redovnih i obaveza iz prethodnog perioda.

"Budžetom za 2021. godinu planiran je nastavak rasta sopstvenih prihoda, ali i racionalizacije svih rashoda. Okolnosti izazvane pandemijom koronavirusa uticale su na to da planiramo budžet koji je 15 % manji u odnosu na ovogodišnji, te da poštujući preporuke Ministarstva finansija, troškovnik bude planiran sa izvijesnom dozom opreza", ukazao je Kašćelan.

Želja i plan Prijestonice jeste da i u 2021. godini kada bi trebalo, kako očekuje, da dođe do smirivanja intenziteta koronavirusa, da podrži lokalnu ekonomiju i privrednike, kako bi se što bezbolnije vratili na tržište i zadržali radna mjesta.

"Budžet Prijestonice Cetinje planiran je na iznos od 7,27 miliona eura. Osim transfera od države, 2,1 milion eura odnosi se na sopstvene prihode, koji su za tri godine, to posebno moram istaći, povećani za više od 30%. Ističem i planirani transfer lokalnim preduzećima u iznosu od 900.000 eura, a koji se posljednje tri godine realizuje u gotovo 100% iznosu", ukazao je on.

Kašćelan je naveo da se trećina planiranog budžeta odnosi na otplatu duga i obaveza iz ranijeg perioda, dok su rashodi planirani na oko pola miliona, što je za oko 40 odsto manje u odnosu na budžet iz ove godine.

On je istakao da su u lokalnoj upravi veoma zadovoljni što su fiskalnu 2020. godinu završili bez rebalansa budžeta i novih zaduživanja, a posebno što su uprkos teškoj situaciji nastavili trend smanjenja duga iz prethodnog perioda.

"U situaciji kad su gotovo sve lokalne samouprave i njihove ekonomije pogođene pandemijom, smatram da je vrijedno poštovanja to što će realizacija budžeta za ovu godinu biti u rasponu od 85-90%. Za tri godine vratili smo gotovo 3 miliona eura duga, što je podstrek da nastavimo pošteno i vrijedno da radimo", naveo nje Kašćelan.

On je ukazao da će prema preliminarnom izvještaju Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj dug Prijestonice Cetinje na kraju fiskalne godine iznositi oko 21,6 miliona eura.

Kašćelan je objasnio i da uštede i rezultati o kojima je govorio nijesu bile na uštrb potrošačkih jedinica, privrede i građana, jer je lokalna uprava o svima njima vodila računa u mjeri mogućeg, a da to ne uruši lokalne finansije.

"Bez obzira na brojne izazove sa kojima smo se suočili u godini za nama, vrijedi napomenuti da smo uspješno, kroz kapitalni budžet, realizovali kupovinu prostora na kojem se nekada nalazio hotel Lokanda. Ta imovina uknjižena je na Prijestonicu Cetinje, a uspjeli da naplatimo i dug za porez koji je prethodni vlasnik "Izbor AD Bar" imao prema lokalnoj samoupravi", istakao je on.

Prema njegovim riječima, na taj način stekle su se realne mogućnosti da se u toku 2021. godine raspiše javni poziv za izbor partnera koji bi sa Prijestonicom po modelu privatno-javnog partnerstva, 40 godina nakon rušenja hotela Lokanda, izgradio novi hotel po uzoru na stari, koji je bio i ostao kultno mjesto Cetinja.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 15.12.2020.


Naslov: Redakcija