Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDSTAVLJEN KOMENTAR ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI


 

U uvodnom dijelu događaja učesnicima/cama se obratila generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Blanka Radošević-Marović, šefica Demokratizacije u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori, Lia Magnaguagno, te autorka publikacije - Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore i Slavica Bajić, pomoćnica sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo.

Generalna direktorica Radošević-Marović podsjetila je da je cilj ovog resora je da, prije svega, skrene pažnju crnogorskog društva na pravedniji i korektniji tretman pojma i uloge žene. Za savremenu ženu postoji mnoštvo iskušenja u ostvarivanju njene emancipacije i afirmacije. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svojim aktivnostima značajno je unaprijedilo stanje u oblasti rodne ravnopravnosti i participacije žena u društvu kroz svoje edukativne programe, te kampanjama koje aktivno sprovodi po pitanju participacije žena, kao i istraživanjima na istu temu. U savremenom dobu u Crnoj Gori i regionu, došlo je do velikih promjena kada je u pitanju položaj žena. Došlo je do povećanog učešća žena u ukupnoj radnoj snazi, žene u brojnim zemljama imaju prava i zaštitu države, zatim imaju slične uslove i mogućnosti da se obrazuju, napreduju u svojim karijerama kao i muškarci.

"Crna Gora treba da preduzme sve neophodne mjere na lokalnom nivou kako bi se postigla ravnopravnost u društvu i time ostvario politički, ekonomski, socijalni i kulturni razvoj. Stoga, glavne aktivnosti ćemo usmjeriti na razvoj kapaciteta lokalnih mehanizama" - navela je Radošević – Marović.

G-đa Lia Magnaguagno, šefica Demokratizacije u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori, istakla je da saradnja Misije OEBS-a u Crnoj Gori i crnogorskih institucija traje od kad postoji Misija, pogotovu kada je u pitanju jačanje principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, te da je za promjene u toj oblasti neophodno vrijeme.

 "To je kontinuirani proces koji zahtijeva stalnu političku posvećenost i predanost poslu, uz odgovarajući pravni okvir. Zakonom proglašena prava ne garantuju njihovu uspješnu implementaciju, niti se njihovo tumačenje dešava samo po sebi, te tako svi imaju ulogu da se postaraju da Zakon o rodnoj ravnopravnosti bude implementiran na adekvatan način", navela je g-đa Magnaguagno i dodala da će Misija OEBS-a nastaviti sa podrškom pri implementaciji standarda rodne ravnopravnosti.

Događaj je okupio brojne predstavnike/ce crnogorskih institucija i civilnog društva koji se bave rodnom ravnopravnošću. 

Izvor: Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 16.11.2016.