Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI CRNE GORE: Uređuje se buduće poslovanje CBCG na način koji je u potpunosti usklađen sa relevantnim odredbama ugovora o funkcionisanju EU i odredbama Statuta evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke

18.09.2017.


Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, zbog njegovog punog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU.

Generalni direktor za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija, Bojana Bošković, ukazala je da je zakon izmijenjen i zbog potrebe usaglašavanja sa nekim propisima iz domaćeg zakonodavstva.

"Zakon je izmijenjen po dva osnova, zbog njegovog punog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU i ostalih potrebnih izmjena, kao i radi usklađivanja sa drugim pravnim aktima", objasnila je Bošković.

Predloženim izmijenama zakona uređuje se buduće poslovanje CBCG na način koji je u potpunosti usklađen sa relevantnim odredbama ugovora o funkcionisanju EU i odredbama Statuta evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke (ECB).

"Zakon obezbijeđuje potpunu implementaciju principa funkcionalne, institucionalne i finansijske nezavisnosti CBCG i to na način kako je precizirano preporukama iz izvještaja o skriningu u okviru Poglavlja 17", saopštila je Bošković.

Prema njenim riječima, obezbijeđuje se i potpuna implementacija principa personalne nezavisnosti CBCG i to određenjem da mandat člana Savjeta ne može biti kraći od šest godina, pa ni u slučaju zamjene člana kojem je prestala funkcija prije isteka mandata.

Predviđeno je i da se član Savjeta može razriješiti prije isteka mandata samo iz razloga koji su utvrđeni Statutom evropskog sistema centralnih banaka i ECB.

"Zakonom se obezbijeđuje potpuna implementacija principa zabrane finansiranja javnog sektora u skladu sa preporukama. Predlaže se i povećanje broja članova Savjeta CBCG prije pristupanja EU, odnosno viceguvernera sa dva na tri", objasnila je Bošković.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmjenama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, takođe sa ciljem potrebe usaglašavanja sa direktivama i pravilima EU.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 14.09.2017.


Naslov: Redakcija