Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODLUKA O OTPREMNINI U SLUČAJU SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Predviđena otpremnina do 50 odsto mjesečne bruto zarade

18.07.2019.


Zaposleni u javnom sektoru, u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa, moći će da ostvare pravo na otpremninu u visini do 50 odsto mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija Bojan Paunović ukazao je da se Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru uređuje pitanje koje se odnosi na mogućnost isplate otpremnine za zaposlene koji imaju najmanje šest godina radnog staža, od kojih posljednju godinu u javnom sektoru.

"Odlukom se propisuje da u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposleni može ostvariti pravo na otpremninu u visini do 50 odsto mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, sa tim da iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog", saopštio je Paunović.

On je objasnio da se kao iznos bruto zarade uzima prosjek posljednje tri bruto zarade zaposlenog prije ostvarivanja tog prava.

Kako je naveo, shodno procjenama, u slučaju 30 ili više godina radnog staža otpremnina bi u prosjeku bila 12 hiljada eura.

Paunović je ukazao da zaposleni koji ispunjava uslov za odlazak u penziju, iako mu do 67 godine života nedostaju dvije godine, može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada.

"Zaposleni kome prestane radni odnos i ostvari otpremninu po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru u trajanju do pet godina", rekao je on.

Prema riječima Paunovića, radni odnos se može zasnovati ukoliko neka osoba vrati cjelokupan iznos otpremnine.

On je dodao da će do kraja jula i tokom avgusta biti sprovedena anketa o zainteresovanosti zaposlenih, na osnovu čega će se moći utvrditi okvirni fiskalni efekat te mjere.

"Ne možemo biti potpuno sigurni kada govorimo o razmjerama odziva, ali treba ukazati na to da će bez obzira na odziv, Ministarstvo učiniti maksimalne napore da obezbijedi sav potreban novac. Zaista vjerujemo da je ovaj koncept pravičan", naglasio je Paunović.

On je dodao da je Odluka donijeta na osnovu nedavno usvojenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 34/2019), koji je stupio na snagu 29. juna, čime je stvoren pravni osnov za uređenje tog pitanja.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 11.07.2019.


Naslov: Redakcija