Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Plan generalne regulacije ubrzaće legalizaciju objekata

18.06.2020.


Crnogorske lokalne samouprave objasnile su veliki broj neriješenih slučajeva u procesu legalizacije bespravnh objekata nedostatkom Plana generalne regulacije i nesprovedenim ostavinskim postupcima.

Procenat neriješenih upravnih postupaka na lokalnom nivu je iznosio 10,02 odsto, a iz opština je Ministarstvu javne uprave stiglo obrazloženje.

"Kao razloge za visok procenat neriješenih predmeta kod lokalnih javnopravnih organa opštine navode, između ostalog, nemogućnost postupanja organa u postupcima legalizacije bespravno sagrađenih objekata, prije donošenja Plana Generalne regulacije Crne Gore, te veliki broj neuručenih rješenja o porezu na nepokretnosti, zbog promjene adrese obveznika, smrti vlasnika i nesprovedenih ostavinskih postupaka", navedeno je u Izvještaju o postupanju u upravnim stvarima, koje je sačinilo Ministarstvo javne uprave.

Podsjetimo, Vlada Crne Gore pokrenula je veliki projekat izrade Plana generalne regulacije Crne Gore.

Izrada Plana koštaće čak dva miliona eura, a za šeficu tima koji će izraditi projekat određena je diplomirana inženjerka arhitekture Ksenija Vukmanović.

U pitanju je, uz Prostorni plan do 2040. godine, najvažniji planski dokument za socio-ekonomski razvoj Crne Gore, a projekat bi trebalo da bude okončan u naredne dvije godine.

U Izvještaju MJU je, generalno gledano, prvostepeni postupak javnopravnih organa ocijenjen kao efikasan i na visokom nivou.

"Tako je u odnosu na ukupan broj predmeta u izvještajnom periodu, procenat neriješenih predmeta kod organa na centralnom nivou je 3,18 odsto, dok je na lokalnom nivou taj procenat 10,02 odsto", piše u Izvještaju.

U apsolutnim brojkama, organi na centralnom i lokalnom nivou u protekloj godini riješili su čak 2.610.695 upravnih predmeta na centralnom i lokalnom nivou.

Podaci, takođe, pokazuju i da su građani u visokom procentu zadovoljni odlukama državne i lokalne administracije, jer je evidentan mali broj izjavljenih žalbi u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta.

Naime, procenat izjavljenih žalbi na centralnom nivou je 0,54 odsto, dok je na lokalnom nivou taj procenat nešto veći i iznosi 1,65 odsto.

MJU je, kako je konstatovano u Izvještaju, zadovoljno kvalitetom prvostepenih rješenja.

Procenat poništenih prvostepenih rješenja od strane drugostepenih organa na centralnom nivou je 22,73 odsto, dok je odbijeno 64,07 odsto žalbi što govori o kvalitetu rada prvostepenih organa.

Kada je lokalni nivo u pitanju procenat poništenih prvostepenih rješenja od strane drugostepenih organa je 59,99 odsto, dok je odbijeno 37,01 odsto žalbi.

Kao mjere za unapređenje stanja, Ministarstvo javne uprave je preporučilo dosljedno poštovanje zakonske obaveze, da prije donošenja rješenja javnopravni organ, omogući stranci izjašnjavanje o rezultatima ispitnog postupka.

Ministarstvo je ponovilo da je neophodno donijeti Plan generalne regulacije.

"U cilju smanjenja broja neriješenih predmeta na lokalnom nivou donijeti Plan Generalne regulacije Crne Gore, unaprijediti ažurnost dostavljanja rješenja o upisima prava na nepokretnostima organima lokalne uprave nadležnim za poreze, podataka o prijavi ili odjavi prebivališta ili adrese, podataka o smrti vlasnika nepokretnosti organima lokalne uprave, i sprovesti ostavinske postupke radi podataka o naslednicima", dodaje se dalje u mjerama.

U cilju primjene osnovnih načela i pravila upravnog postupka, efikasnosti i ekonomi čnosti, kako je predložlilo MJU, "na internet stranicama javnopravnih organa objaviti obrasce, uputstva, odluke, planska dokumenta i druge akte koji strankama i drugim zainteresovanim licima olakšavaju preduzimanje radnji u postupku"

Takođe, preporučeno je objavljivanje i neposrednih i telefonski kontakt sa službenicima zaduženim za odgovarajuće upravne oblasti.

Prema Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, rok za legalizaciju nelegalnih objekata nije vremenski ograničen.


IZVOR: Vebsajt CdM, 15.06.2020.


Naslov: Redakcija