Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Sporazum o priznanju krivice može se zaključiti za krivično ili djelo u sticaju bez obzira na visinu propisane kazne, što znači i za krivična djela organizovanog kriminala i visoke korupcije


Državni tužioci su postupkom poravnanja sa osumnjičenima 2015. godine naplatitili više od 170 hiljada eura, saopšteno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja, državni tužioci su riješili 487 krivičnih predmeta u tužilaštvu, što je 16 odsto od ukupnog broja odbačaja, sprovodeći postupak poravnanja sa osumnjičenim, uz uslov ispunjavanja zakonskih obaveza.

"Primjenom ovog instituta, državni tužioci su od osumnjičenih naplatili 171,2 hiljade eura i uplatili ih u korist humanitarnih organizacija i javnih ustanova i 15,34 hiljade eura na ime naknade štete oštećenim", kaže se u Izvještaju o prošlogodišnjem radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva.

Državni tužioci u osnovnim i višim državnim tužilaštvima zaključili su prošle godine 53 sporazuma (u 2014. godini 15).

Primjenom ovog instituta, krivična stvar rješava se nagodbom državnog tužioca i okrivljenog o najznačajnijim pitanjima krivičnog postupka.

Prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US, 2/2015 - odluka US, 35/2015 i 58/2015 - dr. zakon), sporazum o priznanju krivice može se zaključiti za krivično ili djelo u sticaju bez obzira na visinu propisane kazne, što znači i za krivična djela organizovanog kriminala i visoke korupcije.

Izvor: Vebsajt CdM 17.04.2016.