Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE PODSJEĆA: 31. marta ističe rok za dostavljanje završnog računa i konsolidovanog finansijskog izvještaja političih subjekata

18.03.2021.


Uređen sistem kontrole finansijskih aktivnosti političkih subjekata važan je mehanizam prevencije korupcije i jačanja ambijenta vladavine prava.

Na osnovu člana 48 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, politički subjekti su dužni da do 31. marta Agenciji za sprječavanje korupcije, Državnoj revizorskoj instituciji i Poreskoj upravi podnesu završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu, u štampanoj i elektronskoj formi.

Sastavni dio izvještaja je informacija o načinu i namjeni utroška sredstava za redovno finansiranja rada ženskih organizacija u političkim subjektima (član 14).

Obaveza se odnosi na sve političke partije iz registra političkih partija, kao i političke subjekte koji imaju osvojene mandate u Skupštini Crne Gore, odnosno skupštinama jedinica lokalne samouprave. Tabela obveznika i status ispunjavanja ove obaveze se mogu naći na sajtu Agencije.

Do utorka, 16. marta, zakonsku dužnost dostavljanja završnog računa i konsolidovanog finansijskog izvještaja nije izvršio nijedan od 65 obveznika. Postupajući preventivno, Agencija podsjeća da nepostupanje u skladu sa zakonom, odnosno nepodnošenje izvještaja, povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekta i odgovorno lice u njemu, kao i obavezu Agencije da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava tom političkom subjektu.

Obrazac za izvještavanje se može preuzeti sa internet stranice Agencije, u odjeljku Politički subjekti/Obrasci.

Izvještaj obuhvata i prikupljena i utrošena sredstva u toku izborne kampanje sprovedene u godini za koju se podnosi. Pored navedenog, politički subjekat je dužan da dostavi Agenciji i DRI-u i finansijske izvještaje, kao i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio, koji obuhvata izbornu kampanju i redovan rad.

Dostavljenu dokumentaciju, Agencija će objaviti na svojoj internet stranici, u roku od sedam dana od dana prijema.


IZVOR: Vebsajt Agencije za sprječavanje korupcije, 16.03.2021.


Naslov: Redakcija