Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA SJEDNICA KOLEGIJUMA ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU CRNE GORE EU: Reforme u pregovorima daju konkretne rezultate


Kolegijum za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović, održao je 17. marta 2016. godine trinaestu redovnu sjednicu.

Članovi Kolegijuma su razmijenili mišljenja o tekućim aktivnostima u oblasti pristupnih pregovora i daljim obavezama i planovima do kraja 2016. godine. Posebno je razmotrena dinamika reformi u oblasti vladavine prava, sa fokusom na zaključke Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost.

Konstatovano je da se aktivnosti na ispunjenju privremenih mjerila odvijaju planiranom dinamikom, što potvrđuje visok stepen realizacije mjera iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Ocijenjeno je da je tokom prethodnog perioda nastavljeno sa kvalitetnim radom na zaokruživanju zakonodavnog dijela i postavljanju stabilnih temelja za dalje napredovanje u ovim poglavljima. Takođe je ukazano da je zakonodavnu aktivnost pratilo uspostavljanje ključnih institucija i početak njihovog rada, što je već rezultiralo konkretnim rezultatima u praksi. Imajući u vidu da je ispunjavanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 u fokusu pregovaračke strukture i svih institucija zaduženih za oblast vladavine prava, naglašeno je da će u narednom periodu biti pojačane aktivnosti na ovom polju.

Članovi Kolegijuma su razmijenili mišljenja i o tekućim i planiranim zakonodavnim i institucionalnim reformama u finansijskim poglavljima 5 - Javne nabavke, 8 - Konkurencija i 17 - Ekonomska i monetarna unija. Ocijenjeno je da se sve aktivnosti sprovode u skladu sa planovima za otvaranje, odnosno privremeno zatvaranje ovih poglavlja.

Predmet sjednice su bile i dalje obaveze u Poglavlju 27 - Životna sredina, sa fokusom na uspostavljanje potrebne administrativne strukture, sprovođenje velikog broja reformi i značajna finansijska ulaganja.

Na sjednici su usvojeni izvještaji za pregovaračka poglavlja 10 - Informatičko društvo i mediji i 30 - Vanjski odnosi.

Članovi Kolegijuma su ocijenili da preduzeti napori i sprovedene reforme u svim pregovaračkim poglavljima daju konkretne rezultate u velikom broju oblasti, čime značajno približivaju Crnu Goru evropskim standardima i odražavaju se na kvalitet života građana.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, 17.03.2016.