Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Podnijeto 450 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata

18.01.2018.


Opštinama je, prema podacima dobijenim u ponedjeljak, podnijeto 450 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata. Najveći broj zahtjeva, 71, dostavljen je u Podgorici, u Baru 66, Herceg Novom 73 i Pljevljima 66, ukazao je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović.

On je u poručio građanima da mogu biti legalizovani samo objekti koje plan prepoznaje.

"Mora se imati u vidu da za značajan broj objekata koje treba legalizovati prethodi postupak upisivanja u katastar nepokretnosti, koji podrazumijeva izradu elaborata premjera izvedenog stanja bespravnog objekta, a te radnje zahtijevaju vrijeme", rekao je Radulović i istakao da, osim resornog ministarstva, opštine treba da počnu sa sprovođenjem kampanje, čiji je cilj da upoznaju građane sa pravima i obavezama u postupku legalizacije.

Osim toga, opštine su dužne da, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017), donesu podzakonska akta, konkretno odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte.

"Samo su tri opštine - Rožaje, Petnjica i Gusinje, dostavile prijedlog tog akta na saglasnost Ministarstvu. Važno je objasniti građanima da ne mogu svi objekti biti legalizovani, već samo oni koje plan prepoznaje. Oni koje plan ne prepoznaje ne mogu biti legalizovani. Objekti koji su sagrađeni mimo planske dokumentacije, a nalaze se recimo u koridorima puteva, željezničke pruge, zaštićenih zona, vodoizvorišta, zona dalekovoda, auto-puta, ne mogu biti legalizovani", poručio je Radulović i naglasio da će, za objekte čija je legalizacija prijavljena, a nijesu izgrađeni u skladu sa planom, postupak biti prekinut do donošenja plana generalne regulacije, koji će, kako kaže, finalno da sagleda stanje u prostoru.

"Ukoliko ih taj plan prepozna, biće ih moguće legalizovati, ukoliko ne, neće", poručuje Radulović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 17.01.2018.


Naslov: Redakcija