Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U POSTUPAK PRIPREME NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA SLATKOVODNOM RIBARSTVU


Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja upućuje javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, opštinama, sportsko – ribolovnim klubovima, Savezu sportsko - ribolovnih organizacija Crne Gore, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja na adresu: Podgorica, Rimski trg 46 ili na fax: 020/234 306 ili na e-mail: deniz.frljuckic@mpr.gov.me.

Lice ovlašćeno za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim subjektima je Deniz Frljučkić br.tel.020/234 305.

Konsultacije o pripremi Nacrta zakona će trajati 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će sve prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 15.01.2016.