Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O RADU: Za svakog poslodavca koji ima više od 10 zaposlenih obavezan je Akt o sistematizaciji. Platna lista postaje izvršna isprava sa kojom zaposleni preko izvršitelja može tražiti neisplaćene zarade

17.12.2019.


Novi Predlog zakona o radu koji je nedavno usvojila Vlada donijeće mnoge novine u korist zaposlenih, a jedna od najznačajnijih je da je za svakog poslodavca koji ima više od 10 zaposlenih obavezan Akt o sistematizaciji, ukazao je generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica.

Navodi i veoma značajnu novinu za platnu listu koja postaje izvršna i sa kojom zaposleni preko izvršitelja može tražiti neisplaćene zarade. Značajnih i veoma povoljnih novina ima za trudne žene i porodilje, kao i za majke koje imaju dijete sa posebnim potrebama.

On podsjeća da je novi zakon o radu, koji će Skupština usvojiti do kraja godine, pregovaran već pet godina, da je bio zastoj, ali i da su tri posljednje godine socijalni partneri intenzivno radili, bili u radnoj grupi, organizovale su se javne rasprave, sastanci na više nivoa.

"Zakon je bio u Briselu i u potpunosti je usaglašen sa preporukama Evropske komisije. Ogromna količins preporuka "išla je naruku" zaposlenima i ponuđena su mnogo bolja rješenja nego u prethodnom. Takođe i sindikati su učestvovali u pregovorima sa Evropskom komisijom", ukazao je Zarubica.

U trogodišnjem napornom radu i pregovaranju, kako ističe, postignut je visok stepen saglasnosti.

"Mislim na poslodavce, sindikate i Vladu. Naravno, pojedinačno ne možemo biti 100 odsto zadovoljni, ali je zakon rezultat kompromisa, tj. pregovora", naglašava Zarubica.

Jedna od značajnih novina, kako naglašava, je obavezan Akt o sistematizaciji za sve poslodavce koji zapošljavaju više od 10 zaposlenih.

"Isto tako jedna od značajnih novina je da sada rad na određeno vrijeme može biti 36 mjeseci, a da je u važećem Zakonu o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014, 53/2014 - dr. zakon i 4/2018 - odluka US) bio 24 mjeseca, ali je bio 24 mjeseca kod poslodavca, a preko agencije za ustupanje je mogao da bude neograničeno. U novom zakonu o radu rad na određeno vrijeme i kod poslodavca i kod agencije ne smije biti više od 36 mjeseci", ukazao je Zarubica.

On ističe i da je značajna novina i to da je kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečaj doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene obavezan da uplati Fond rada, bez obzira na dužinu trajanja i ishod stečaja.

"To je veoma značajno rješenje jer veliki je broj ljudi koji su stekli uslov za penziju, ali zbog neuplaćenih doprinosa nijesu mogli da pođu u penziju", ukazao je vodeći čovjek Saveza sindikata Crne Gore.

Ubuduće, kako dalje navodi poslodavac, ne može da otkaže ugovor o radu zaposlenoj ženi u toku trudnoće, u toku korišćenja prava na porodiljsko i roditeljsko odsustvo.

"Do sada poslodavac nije mogao da da otkaz ženi samo za vrijeme porodiljskogi roditeljskog odsustva, a sada je to i u vrijeme trudnoće. U tom dijelu je još novost da i očevi mogu da koriste i imaju pravo na porodiljsko odsustvo bez obzira na to da li supruga radi ili ne radi. Porodiljsko mogu koristiti nazimjenično supruga i suprug", ukazao je Zarubica.

Ubuduće, kako objašnjava, platna lista je izvršna isprava.

"Dovoljno je da sa platnom listom zaposleni pođe kod izvršitelja, ne mora preko suda, i da zatraži nadoknadu za neisplaćene zarade", ukazao je Zarubica.

Kao veoma značajnu novost navodi i to da će pravo na otpremninu imati i zaposleni na određeno vrijeme.

"Do sada su pravo na otpremninu imali samo zaposleni koji su imali ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Znamo da su poslodavci upravo izbjegavali potpisivanje ugovora na neodređeno vrijeme iz razloga što su prema tim zaposlenima imali obavezu da im daju otpremninu, a prema ovim drugim nijesu. Mislim da ćemo ih novim zakonom ohrabriti da potpisuju ugovore na neodređeno vrijeme", kategoričan je generalni sekretar SSCG.

Kada su u pitanju sporovi sa zaposlenima, poslodavac će biti dužan da prihvati postupak mirnog rješavanja pred Agencijom za mimo rješavanje radnih sporova.

"Do sada je to bilo na volju poslodavcu, da li će da prihvati ili ne prihvati. Međutim, novim zakonom je to obavezno, kao što je zaposleni obavezan da prije suda pokrene postupak za rješavanje spora pred Agencijom. Svjedoci smo ovih dana da su pojedini, ne znam iz kojih nemjera, napadali ovaj član, ali svi rezultati pokazuju da se pred Agencijom za mimo rješavanje radnih sporova mnogo brže i efikasnije završavaju sporovi na obostrano zadovoljstvo i poslodavca i zaposlenog i sve je besplatno", ukazao je Zarubica.

Osim ovog, novim zakonom o radu sačuvan je i Opšti kolektivni ugovor.

"I dalje postoji obaveza pregovaranja Opšteg kolektivnog ugovora što nema nijedna država u okruženju, a malo ih je i u Evropi. Čak je i definisano da se Opštim kolektivnim ugovorom utvrđuje visina nadoknada osnovne zarade, misli se na prekovremeni rad, rad u vrijeme državnih praznika. Sačuvan je i minuli rad, što je takođe rijetkost u zemljama Evrope", ukazao je Zarubica.

U zakonu su data i veća ovlašćenja Inspekciji rada, tako da će se svi problemi koji nastanu, kada se radi o implementaciji, kako ističe čelni čovjek SSCG, mnogo efikasnije i brže rješavati. On je naveo neke osnovne prednosti ovog novog zakona o radu koji predstavlja značajan napredak, napominjući da je i veća zaštita osoba sa invaliditetom, roditelja koji imaju djecu sa invaliditetom.

"Naravno ono što daje posebnu snagu je to što je ovaj zakon usaglašen na Socijalnom savjetu sa velikim stepenom saglasnosti. To nam daje za pravo da će socijalni partneri nastaviti partnerski odnos, iskren socijalni dijalog i svi se potruditi da implementacija ovog zakona bude na zadovoljavajućem nivou. Socijalni dijalog je kroz ovaj zakon značajno ojačan i nadam se da će se to nastaviti kroz ostala zakonska rješenja", poručio je generalni sekretar SSCG.


IZVOR: Vebsajt CdM, 15.12.2019.


Naslov: Redakcija