Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA SJEDNICA SAVJETA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA, REGULATORNIH I STRUKTURNIH REFORMI


Na XXXIII sjednica Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, usvojena je Analiza "Crna Gora kroz međunarodne ekonomske indikatore" sa Akcionim planom, koje je pripremilo Ministarstva finansija.

Posebna pažnja posvećena je analizi rezultata koje Crna Gora bilježi u međunarodnim izvještajima, sa predlogom mjera za unapređenje stanja u tim izvještajima. U tom kontekstu, članovi Savjeta su se upoznali sa informacijama o pozicioniranju Crne Gore u "Izvještaju o lakoći poslovanja (Doing business 2016)" koji publikuje Svjetska banka, te o "Izvještaju Ekonomske slobode svijeta 2015" Fraser instituta i "Izvještaju o slobodama u svijetu 2015" koji publikuje Freedom House.

Članovi Savjeta su se upoznali i sa Informacijom o statusu realizacije zaključaka Vlade sa tematske sjednice održane u Kolašinu u vezi sa strukturnim reformama iz oblasti prosvjete, tržišta rada i zdravlja. Uvažavajući značaj dalje realizacije strukturnih reformi, najavljen je intenzivniji rad svih resornih institucija na implementaciji reformi i povećanja konkurentnosti zemlje.

Savjet je upoznat i sa Nacrtom strategije reforme javne uprave 2016-2020. godine i Nacrtom akcionog plana za njeno sprovođenje za period 2016-2017. godine, kao i sa Izvještajem o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja međuopštinske saradnje za tri kvartala 2015. godine, koji je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Takođe, razmatran je i Izvještaj o primjeni Zakona o strancima ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 28/2015), koji su dostavili Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a usvojen je i Izvještaj o realizaciji preporuka "Giljotine propisa" predviđenih za III kvartal 2015. godine.

Na dnevnom redu bila je i Informacija o problemima prerađivača i uvoznika kafe u primjeni Zakona o porezu na kafu, koju je dostavila Privredna komora.

Predstavnici Montenego Biznis Alijanse su na današnjoj sjednici dali Savjetu sugestije u cilju unapređenja teksta Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Savjet je utvrdio i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, imajući u vidu kadrovske promjene koje su izvršene u Poreskoj upravi tokom 2015. godine.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 16.12.2015.