Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Predviđeno je da već na nivou izrade planskog dokumenta i na nivou izrade projekta urbanista ocjenjuje plan odnosno projekat, između ostalog, i sa aspekta zadovoljenja uslova u pogledu pristupačnosti objekata licima sa invaliditetom


Kvalitetan zakonodavni okvir u oblasti pristupačnosti objekata licima sa invaliditetom potrebno je dalje nadograđivati, te intenzivirati rad na njegovoj kvalitetnoj primjeni, sa akcentom na finanasiranje, poručeno je, između ostalog, na konferenciji pod nazivom "Objekti u javnoj upotrebi na lokalnom nivou - Pristupačnost licima sa invaliditetom".

 Konferenciju u Budvi, organizuju Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zajednica opština Crne Gore, uz podršku Misije OEBS-a.

Cilj održavanja je, kako kažu, podizanje svijesti o ovoj temi, kao i analiza postignutih rezultata na uklanjanju arhitektonskih barijera na lokalnom nivou.

Na otvaranju dešavanja govorili su: ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori ambasadorka Janina Hrebičkova, gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović, ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Nikola Dedeić i predstavnica NVO Savez udruženja paraplegičara CG Nataša Borović.

"Pristupačnost je preduslov za participaciju u društvu i ekonomiji. Često se uklanjanje arhitektonskih barijera vezuje za nedostatak finansijskih sredstava. Međutim, potrebno je da svi zajedno uložimo maksimalne napore kako bi prevazišli finasijske odnosno arhitektonske barijere. Značajan kapacitet za rješavanje ovog pitanja mogu predstavljati donacije i IPA fondovi. Jer, dužni smo, i kao pojedinci i kao društvo i kao država da obezbijedimo ostvarivanje ljudskih prava svima", rekao je Gvozdenović.

Ambasadorka Hrebičkova naglasila je kako vjeruje da će ova konferencija pružiti mogućnost, ne samo da se osvrnu na rezultate koje su do sada postigli, već i da dođu do zajedničkih zaključaka o sljedećim koracima koje treba da preduzmu svi akteri u ovom procesu.

"Željela bih da vas sve zamolim da barem na trenutak razmislimo o prostoru u kome se svakodnevno krećemo. Stepenice, trotoari, ulične šahte, uski prolazi – sve su to barijere na koje nailazimo i koje lako premošćavamo mnogo puta na dan. Vjerujem da mnogi od nas to uzimaju zdravo za gotovo. Za osobe sa invaliditetom samo par stepenica može biti nepremostiva prepreka", naglasila je Hrebičkova.

Predstavnica Saveza udruženja paraplegičara CG, Nataša Borović istakla je kako je veliki broj propisa u oblasti pristupačnosti usvojen, ali da postoji prostor za njegovo dodatno unapređenje, te je posebnu pažnju potrebno posvetiti njihovoj adekvatnoj primjeni.

Na konferenciji je poručeno da je, u skladu sa Evropskim konceptom pristupačnosti iz 2003, Crna Gora postavila pravni okvir u oblasti pristupačnosti na način sto je, između ostalog, usvojila Strategiju za integraciju osoba sa invaliditetom 2008-2016 čija se nova verzija očekuje u narednom periodu, te integrisala ovo pitanje u Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/2008, 40/2010 - dr. zakon, 34/2011, 47/2011 - ispr., 40/2011 - dr. zakon, 35/2013, 39/2013 - ispr. i 33/2014) i podzakonske akte, a pojednostavljene su i procedure za dobijanje odobrenja za postavljanje objekata neophodnih za pristupačnost poput - pristupnih rampi, liftova i slično.

Istovremeno, kao jedna od novina u zakonodavnom okviru istaknuto je to da je, u skladu sa Nacrtom zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a koje su upravo na javnoj raspravi, predviđeno da već na nivou izrade planskog dokumenta i na nivou izrade projekta urbanista ocjenjuje plan odnosno projekat, između ostalog, i sa aspekta zadovoljenja uslova u pogledu pristupačnosti.

Kontatovano je da se u budućnosti posebno mora raditi na izazovima poput: informisanja stručne javnosti o ovom pitanju, intenziviranju obuka stručnog kadra, te daljem unapređenju administrativnih kapaciteta i pitanju finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju planova u ovoj oblasti.

Izvor: Vebsajt CdM, 16.12.2015.