Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU: Radi rukovođenja i koordiniranja u zaštiti i spašavanju, propisano je da se obrazuju timovi za zaštitu i spašavanje na nacionalnom i lokalnom nivou, njihov sastav, nadležnosti, kao i osposobljavanje i provjera operativne spremnosti tih timova. Takođe, u privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika, u skladu sa opštim aktima tih subjekata, može se obrazovati tim za zaštitu i spašavanje


Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju predstavljen je u Podgorici, a njegov cilj je unapređenje uspostavljenog sistema zaštite i spašavanja, imajući u vidu da su ti poslovi od javnog interesa za Crnu Goru.

Prijedlogom zakona želi se, između ostalih, riješiti i pitanje koordiniranja i rukovođenja sistemom zaštite i spašavanja na lokalnom i državnom nivou, organizovanja, popune i opremanja jedinica civilne zaštite, kao i prava pripadnika jedinica civilne zaštite, prava i obaveza pripadnika službi zaštite i stabilnog izvora finansiranja sistema zaštite i spašavanja.

U Prijedlogu zakona dodato je novo poglavlje u kojem je definisano rukovođenje i koordiniranje u sistemu zaštite i spašavanja.

Radi rukovođenja i koordiniranja u zaštiti i spašavanju, propisano je da se obrazuju timovi za zaštitu i spašavanje na nacionalnom i lokalnom nivou, njihov sastav, nadležnosti, kao i osposobljavanje i provjera operativne spremnosti tih timova.

Takođe, u privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika, u skladu sa opštim aktima tih subjekata, može se obrazovati tim za zaštitu i spašavanje.

"Predloženim se obezbjeđuje jedinstveno rukovođenje i koordiniranje u sistemu zaštite i spašavanja i normativni okvir za sve nivoe rukovođenja i koordiniranja u pogledu sastava i nadležnosti timova", stoji u obrazloženju Prijedloga zakona.

Njim je utvrđeno da je civilna zaštita dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja koju čine jedinice civilne zaštite, zaštitna i spasilačka oprema i sredstva.

Ministarstvo organizuje i oprema jedinice civilne zaštite i utvrđuje vrstu i broj jedinica civilne zaštite na nivou države i po opštinama.

Odredbama Prijedloga zakona propisano je da se finansiranje sistema zaštite i spašavanja vrši, između ostalog, i iz fonda sredstava za zaštitu i spašavanje radi pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti smanjivanja rizika od katastrofa, elementarnih nepogoda i drugih nesreća u skladu sa programom razvoja sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori.

Prihodi fonda sredstava za zaštitu i spašavanje ostvaruju se iz budžeta za tekuću godinu, namjenskih prihoda budžeta, sredstava ostvarenih na osnovu izdavanja skloništa na korišćenje za druge namjene i drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Namjenski prihodi fonda su:

  • sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava, u visini pet odsto od naplaćene premije osiguranja od požara i drugih opasnosti;
  • sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava, u visini pet odsto od prihoda naplaćenog obaveznog osiguranja prevoza opasnih materija u drumskom, željezničkom i vazdušnom saobraćaju;
  • sredstava naplaćenih od privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika na godišnjem nivou, koji se bave proizvodnjom, prometom, nabavkom, skladištenjem i upotrebom eksplozivnih materija i prometom, skladištenjem i držanjem zapaljivih tečnosti i gasova po osnovu ukupnih instalacionih kapaciteta uskladištenja.

Predloženim odredbama utvrđeno je da se sredstava fonda koriste za finansiranje projekata za:

  • nabavku opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje;
  • izgradnju objekata za potrebe zaštite i spašavanja;
  • stručno osposobljavanje i usavršavanje, odnosno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika operativnih jedinica;
  • podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija...

Korisnici sredstava fonda su državni organi, organi državne uprave, organi lokalne uprave, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, operativne jedinice, nevladine organizacije i građani. Odluku o raspodjeli sredstava donosi ministar nadležan za poslove zaštite i spašavanja.

U dijelu "Prava i obaveze učesnika zaštite i spašavanja" izvršene su izmjene i dopune odredaba kojima su određena prava i obaveze Vlade Crne Gore, Ministarstva, organa državne uprave i drugih državnih organa.

Predloženo je da Vlada Crne Gore donosi strategiju u oblasti zaštite i spašavanja za period od šest godina, nacionalne planove zaštite i spašavanja, naredbu o evakuaciji stanovništva sa teritorije jedne ili više opština i odlučuje o pružanju pomoći opštinama za otklanjanje posljedica izazvanih elementarnom nepogodom i drugom nesrećom.

Predviđeno je da Ministarstvo predlaže nacionalne planove zaštite i spašavanja, program razvoja sistema zaštite i spašavanja za trogodišnji period i odluku o obezbjeđivanju materijalnih rezervi za potrebe sistema zaštite spašavanja. Takođe, predloženo je da obezbjeđuje učešće pripadnika policije u sprovođenju mjera i izvršavanju zadataka zaštite i spašavanja i dostavlja susjednim državama i međunarodnim organizacijama informacije o opasnostima sa prekograničnim efektom.

Predloženim zakonom definisano je i obavještavanje i uzbunjivanje u sistemu zaštite i spašavanja i precizirana obaveza izrade planova zaštite i spašavanja privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika (preduzetnih planova).

Izvor: Vebsajt CdM, 16.12.2015.