Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA UPRAVA: Veliki poreski obveznici platili 300 miliona eura

17.11.2017.


Veliki poreski obveznici su u prvih deset mjeseci 2017. godine platili oko 300 miliona eura poreskih prihoda, najvećim dijelom po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih i poreza na dodatu vrijednost (PDV), saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Na sastanku predstavnika PU, velikih poreskih obveznika i asocijacija privrednika i računovođa u Crnoj Gori saopšteno je da godišnji prijavljeni promet velikih poreskih obveznika iznosi blizu pet milijardi EUR, što govori o značaju tog segmenta za sistem javnih finansija i sveukupnu crnogorsku ekonomiju.

"PU je organizovala sastanak u cilju predstavljanja novog koncepta u tretmanu velikih poreskih obveznika, koji je osmišljen u skladu sa smjernicama eksperta Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Johna Buchenana, u okviru projekta koji finansira Evropska komisija (EK), kao i pozitivnom međunarodnom praksom u ovoj oblasti", navodi se u saopštenju.

Generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem, Novo Radović, saopštio je da su veliki poreski obveznici prepoznati kao kompanije koje ne samo da su značajne sa aspekta obezbjeđivanja budžetskih prihoda, već i kao kompanije koje zapošljavaju veliki broj radnika i predstavljaju socijalne partnere državnoj upravi u izgradnji povoljnijih uslova za poslovanje i boljeg društva u cjelini.

"Velikim poreskim obveznicima posvećuje se posebna pažnja u svim zemljama Evrope i svijeta, naročito imajući u vidu da se vrlo često iste povezane sa multinacionalnim korporacijama čije djelovanje ima uticaj na nacionalnu privredu, ali i na mnogo širi regionalni i globalni kontekst", rekao je Radović.

Direktor PU, Miomir M. Mugoša, predstavio je tekuće aktivnosti PU, postojeće stanje u stepenu poreske discipline velikih poreskih obveznika i viziju novog koncepta u praćenju tog segmenta, ističući potrebu bliske saradnje i proaktivnog pristupa velikim poreskim obveznicima u cilju povećanja stepena dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa.

"Organizacijom PU predvidjeli smo formiranje sektora koji će se baviti isključivo velikim poreskim obveznicima, u nastojanju da se tretman ovog segmenta poreskih obveznika izdvoji u odnosu na ostale obveznike, i to balansiranjem proaktivnih aktivnosti i mjera inspekcijskog nadzora zasnovanog na kvalitetno obavljenoj analizi rizika, koji će kao takav biti usmjeren isključivo na najrizičnije poreske obveznike", rekao je Mugoša.

Na sastanku je ocijenjeno da će se u narednom periodu kroz blisku saradnju i intenzivne aktivnosti, raditi na povećanju stepena poreske discipline, naročito stepena dobrovoljnog poštovanja propisa, poreskih obveznika u segmentu velekih poreskih obveznika.

Klasifikacija velikih poreskih obveznika obalvjena je na osnovu pravilnika o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika, a u taj segment svrstano je 246 kompanija. Od toga je 156 u Podgorici, 24 u Nikšiću, 15 u Budvi, devet u Kotoru, po osam u Danilovgradu i Herceg Novom, sedam u Tivtu, pet u Baru, četiri u Bijelom Polju, po tri na Cetinju i Ulcinju, dva u Pljevljima i po jedan u Mojkovcu i Rožajama.

"Od navedenog broja velikih poreskih obveznika čak 130 nalazi na listi najurednijih obveznika, odnosno Bijeloj listi", zaključuje se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 15.11.2017.


Naslov: Redakcija