Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA/KINJE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O POSTUPKU I METODOLOGIJI ZA FINANSIRANJE POSEBNIH ORGANIZACIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM


Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012 - dalje: Uredba), ministar rada i socijalnog staranja donosi Odluku o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o postupku i metodologiji za finansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

1. Za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o postupku i metodologiji za finansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje lica sa invaliditetom, izabrani su:

1. Stojanović Milka

2. Korać Milisav

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o postupku i metodologiji za finansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje lica sa invaliditetom, objavljenog 28. oktobra 2015. godine. Po isteku roka propisanog javnim pozivom, na adresu Ministarstva rada i socijalnog staranja prispjeli su predlozi od strane sljedećih nevladinih organizacija:

1. "Udruženje paraplegičara Podgorica", "Udruženje paraplegičara Pljevlja", "Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje", "Udruženje mladih volontera Iskra", "Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac", "Udruženje paraplegičara Herceg Novi", "Udruženje paraplegičara Nikšić", "Savez udruženja paraplegičara Crne Gore", "Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom", "Udruženje paraplegičara Bar", "Udruženje paraplegičara Kotor", "Udruženje paraplegičara Cetinje", "Udruženje paraplegičara Crne Gore - Rožaje", "Udruženje paraplegičara Rožaje", "Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore", i "Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac", kojim predlažu Milku Stojanović, za člana Radne grupe.

2. Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa" Podgorica, "Udruženje roditelja i djece sa teškoćama u razvoju - Podgorica", "Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama Rožaje", "Korak nade" Berane, "Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Plav", "Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Mojkovac", "Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar", "Za budućnost naše djece Andrijevica", "Organizacija za rehabilitaciju invalidne djece i omladine Žabljak", "Sunčev zrak Igalo", "Folklorno udruženje za djecu i omladinu sa posebnim potrebama", Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama i smetnjama u razvoju "Zvijezda" Kolašin, "Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama – Ljepša budućnost Berane", "Organizacija za rehabilitaciju omladine i djece sa posebnim potrebama Žabljak", Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Zrak sunca", Herceg Novi, "Udruženje fizioterapeuta za pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju", "Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Crne Gore", "Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – Pružite nam šansu – Crne Gore", Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju "Puževa kućica" Budva, kojim predlažu Milisava Koraća, za člana Radne grupe.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju Komisija za otvaranje predloga kandidata je utvrdila da gore navedene nevladine organizacije ispunjavaju uslove u skladu sa članom 10 i 12 Uredbe.

S obzirom da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja raspisalo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata za članove Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o postupku i metodologiji za finansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje lica sa invaliditetom, a kako su predložena dva kandidata od strane nevladinih organizacija, Komisija za otvaranje predloga kandidata je dostavila predlog ministru da se za člana/icu Radne grupe izaberu oba kandidata, koje su predložile nevladine organizacije.

Imajući u vidu navedeno, a u skladu sa članom 14 Uredbe, ministar rada i socijalnog staranja donosi odluku kojom se Stojanović Milka i Korać Milisav, biraju za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 16.11.2015.