Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA: Izmjenama Zakona vrši se dalja harmonizacija sa evropskim carinskim zakonodavstvom, jer Crna Gora prije zatvaranja poglavlja koje se odnosi na carinsku uniju mora imati implementiran Novi kompjuterizovani tranzitni sistem

17.10.2017.


Usvajanje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, omogućiće ubrzanje carinskih procedura i pojednostavljenje formalnosti prilikom podnošenja dokumenata za carinjenje robe, što će u krajnjem rezultirati smanjenjem troškova poslovanja lica koja se bave uvozom robe, ocijenio je Novo Radović, generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem.

On je ukazao da se izmjenama Zakona vrši dalja harmonizacija sa evropskim carinskim zakonodavstvom, te da Crna Gora prije zatvaranja poglavlja koje se odnosi na carinsku uniju mora imati implementiran Novi kompjuterizovani tranzitni sistem.

Zakonom se vrši dalja harmonizacija sa evropskim carinskim zakonodavstvom, u cilju stvaranja uslova za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitu i Konvenciji o olakšicama u trgovini robom, kojima se propisuju mjere za pojednostavljenje formalnosti u trgovini robom.

Primjena navedenih konvencija je jedan od preduslova za pristupanje Evropskoj uniji (EU), a u cilju njihove implementacije neophodno je preduzeti određene mjere na normativnom, kadrovskom i informatičkom planu. Usvajanjem predloženih izmjena (normativni plan) stvoriće se uslovi za realizaciju preostalih mjera neophodnih za implementaciju navedenih konvencija.

Usvajanje navedenih konvencija predstavlja jedan od bitnih koraka za implementaciju Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS). Ovaj sistem predstavlja informatički alat koji upravlja i kontroliše tranzitni sistem i zasniva se na elektronskoj obradi podataka. Napominjem da su sve zemlje kandidati prije zatvaranja poglavlja koje se odnosi na carinsku uniju morale imati implementiran NCTS.

Osim navedenog, Zakonom se stvaraju pretpostavke za punu implementaciju evropskih standarda koji se odnose na institut ovlašćenog privrednog subjekta. Privredni subjekti koji ispune uslove za dobijanje ovog statusa imaće pravo da sprovode carinske postupke na pojednostavljen način.

Imajući u vidu da se novim propisom stvaraju uslovi za olakšanje međunarodne trgovine, isti će pozitivno uticati na pravna i fizička lica koja se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem, na način što će doći do ubrzanja carinskih procedura, pojednostavljenja formalnosti prilikom podnošenja dokumenata za carinjenje robe, što će u krajnjem rezultirati smanjenjem troškova poslovanja lica koja se bave uvozom robe.

Istovremeno, uključenjem u evropski tranzitni sistem doći će do ubrzanja prometa na granici, a carinska služba će dobiti bolji nadzor i uvid nad kretanjem pošiljki, što će doprinijeti smanjenju broja carinskih barijera u poslovanju.

Carinsko zakonodavstvo Crne Gore je u najvećoj mjeri usaglašeno sa pravnom tekovinom, a naročito propisi koji se odnose na carinsku tarifu, carinska oslobođenja i zaštitu intelektualne svojine na granici. Ministarstvo finansija prati dinamiku izmjene carinskih propisa na nivou EU i u skladu sa istom vrši reformu svog zakonodavstva radi primjene evropskih standarda u ovoj oblasti.

Osnovni izazov u ovoj oblasti predstavlja implementacija IT sistema na nacionalnom nivou. Imajući u vidu činjenicu da se radi o finansijski zahtjevnim projektima za čiju implementaciju je potreban duži vremenski period, uspostavljanje istih će se vršiti uz pomoć i podršku Evropske komisije.


IZVOR: Vebsajt CdM, 16.10.2017.


Naslov: Redakcija