Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZBORU POSLANIKA ODBORNIKA I POSLANIKA: Zakon nije usklađen sa Ustavom CG i Konvencijom UN o pravima OSI, zbog toga što se pravo glasanja uskraćuje osobama sa intelektualnim mentalitetom i mentalnim oboljenjima zbog oduzimanja poslovne sposobnosti


Zakon o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006 i 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014, 47/2014 - odluka US i 12/2016 - odluka US - dalje: Zakon) nije usklađen sa Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI - dalje: Ustav) i Konvencijom Ujedinjenih nacija (UN) o pravima osoba sa invaliditetom (OSI), jer se pravo glasanja uskraćuje osobama sa intelektualnim mentalitetom i mentalnim oboljenjima zbog oduzimanja poslovne sposobnosti. To je pokazala analiza Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), urađena u sklopu projekta "Fer izbori slobodni od korupcije" koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić, navela je da su u toku projekta, koji sprovode u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), izradili Policy brief koji se tiče prava glasa OSI, i analizom usklađenosti Konvencije UN o pravima OSI i Ustava sa Zakonom, koji je regulisao tu oblast.

"U tom smislu, možemo konstatovati da Zakon nije usklađen sa Ustavom i Konvencijom zbog toga što se pravo osoba sa intelektualnim mentalitetom i mentalnim oboljenjima, zbog oduzimanja poslovne sposobnosti, uskraćuje pravo glasa i nemaju mogućnost da izađu na izbore", rekla je Vujačić.

Ona je u navela primjer Hrvatske u kojoj osobe koje imaju djelimičnu poslovnu sposobnost imaju pravo glasa.

"S druge strane, taj zakon ne garantuje obavezu pristupačnosti biračkih mjesta, iako to grantuje Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata i Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, već definiše normu koja je više moralnog karaktera i koja ukazuje na obavezu biračkih odbora da vode računa o pristupačnosti biračkih mjesta", istakla je Vujačić.

Prema njenim riječima, prvi put u Crnoj Gori regulisana su prava osoba oštećenog vida da glasaju uz pomoć šablona za glasački listić, dok je, kako je navela, segment u Zakonu koji se tiče prava osoba oštećenog sluha djelimično pokriven.

"U proteklom periodu, imali smo inicijative ka Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti norme u Zakonu o izboru odbornika i poslanika koje se tiču pristupačnosti. Podnijećemo inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu norme koja se tiče onemogaćavanja prava osobama sa oduzetom poslovnom sposobnosti da glasaju, jer je apsolutno neusklađeno sa Ustavom", navela je Vujačić.

UMHCG je, kako je navela, imao inicijative i aktivnosti koje su bile usmjerene ka Državnoj izbornoj komisiji, gdje su u saradnji sa MANS-om i Centrom za građansko obrazovanje dostavili set komentara na pravila koja je definisala ta komisija, kao podzakonske akte Zakona.

"Očekujemo da će se, u narednom periodu, većina ovih normi definisati na način na koji smo predložili, imajući u vidu da u Radnoj grupi koja je radila na dostavljanju komentara DIK-u su sve političke partije koje su imale predstavnika u tom tijelu podržale ove predloge", rekla je Vujačić.

Ona je rekla da je analiza pokazala da je kampanja u velikoj mjeri nepristupačna osobama oštećenog sluha i vida.

Izvor: Izvor: Vebsajt RTCG, 14.10.2016.