Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE JAVNOSTI POVODOM NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU: Konsultacije će trajati 20 dana

17.07.2020.


U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018), Ministarstvo javne uprave, upućuje

JAVNI POZIV

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom (adresa: Rimski trg, br. 45, 81000, Podgorica) i elektronskom obliku (e-mail :jelena.knezevic@mju.gov.me i maja.dragojevic@mju.gov.me).

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu izvršiće se izmjene i dopune važećeg zakona u cilju dodatnog unapređenja pravnog okvira u ovoj oblasti, kako bi se kroz povećanje povjerenja u elektronski dokument stvorili uslovi za njegovu širu primjenu.

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

Ministarstvo javne uprave će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare ažurno evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, isti objaviti na svojoj internet stranici http://www.mju.gov.me/ministarstvo i portalu e-uprave https://www.euprava.me/ i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od isteka prednje navedenog roka od 20 dana.

Ministarstvo javne uprave će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu.

Lica zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti su: Jelena Knežević i Maja Dragojević, Ministarstvo javne uprave, e-mail: jelena.knezevic@mju.gov.me i maja.dragojevic@mju.gov.me


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo javne uprave, 15.07.2020.


Naslov: Redakcija