Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU: Rasprava će trajati do 7. septembra 2018. godine

17.07.2018.


Ministarstvo ekonomije raspisalo je Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju koja će trajati do 7. septembra.

Okrugli sto u okviru Javne rasprave biće održan 6. septembra 2018. godine u prostorijama Privredne komore Crne Gore, sa početkom u 10 časova.

Ministarstvo ekonomije poziva sve zainteresovane subjekte da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju, a svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije na Nacrt zakona mogu dostaviti Ministarstvu ekonomije u pisanoj formi, putem pošte na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica, ili elektronski na mejl adresu: renata.milutinovic@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Nakon završetka javne rasprave, Ministarstvo ekonomije će razmotriti sve komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Izmjenama i dopunama Zakona o stečaju stvaraju se pretpostavke za unapređivanje ostvarivanja ekonomičnosti, racionalnosti i efikasnosti stečajnog postupka. Značajne novine ovog zakonskog rješenja odnose se na uvođenje stručnog ispita, licence i ispita provjere znanja za stečajne upravnike, koji imaju za cilj pružanje dodatnih garancija da će stečajni upravnici obavljati svoje dužnosti stručno i profesionalno. Zakon takođe precizira određene norme kao i obezbjeđivanje njihove efikasnije primjene, otklanjanjanje određenih slabosti koje su se pokazale u praksi i skraćenje rokova. Uvedena je i lista stečajnih upravnika i preciziran kriterijum za imenovanje stečajnih upravnika.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 16.07.2018.


Naslov: Redakcija