Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 16. jula 2015. godine održane sednice Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - odbijeni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, podržani izvještaji o radu Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta za 2014. godinu, podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda


Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu - na dnevnom redu nekoliko predloga zakona, Izvještaj o radu Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta za 2014. godinu

55. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na 55. śednici održanoj 16. jula 2015. godine razmotrio je Amandmane (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Nakon diskusije Odbor je doneo odluku da ne prihvati predložene Amandmane.

Povodom usmenog zahtjeva Predśednika Skupštine Crne Gore za sazivanje sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i revidiranja Izvještaja Odbora o Izvještajima Fonda za manjine za 2012. i 2013. godine sa Zaključkom o načinu usvajanja, predśednik Odbora dr Halil Duković obavijestio je članove Odbora da su isti Izvještaji razmotreni prošle, 2014.godine a Izvještaji Odbora proslijeđeni Skupštini i arhivirani uz konstataciju da nije jasno zašto su godinu dana Izvještaji Fonda za manjine i Izvještaji Odbora u skupštinskim fiokama, kao i da ne mogu dva puta glasati o istoj stvari.

Takođe, obavijestio je članove Odbora da je o predmetnom zahtjevu uputio Dopis Predsjedniku Skupštine sa Informacijom o postupanju Odbora povodom razmatranja navedenih Izvještaja (Dopis br. 00-63-8/15-33 od 25. juna 2015. godine). Imajući u vidu da su navedeni Izvještaji na Dnevnom redu Sedme śednice prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine podśetio je na ishod glasanja o predmetnim Izvještajima (tri "za", tri "protiv"), zbog čega Odbor, shodno prethodno utvrđenoj proceduri, koja je važila u tom trenutku, nije konstituisao predlog prema Skupštini.

97. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreni Izvještaj o radu Državnog tužilaštva za 2014. godinu i Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta za 2014. godinu

Na 97. śednici, održanoj 16. jula 2015. godine, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je i većinom glasova podržao Izvještaj o radu Državnog tužilaštva za 2014. godinu i Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta za 2014. godinu, koje je Skupštini Crne Gore dostavilo Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore.

99. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor je jednoglasno podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda i predložio Skupštini Crne Gore da ga usvoji.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnio poslanik Janko Vučinić nije dobio podršku Odbora pa je Odbor predložio Skupštini Crne Gore da ga ne usvoji. Amandmani (3) koje je na ovaj Predlog zakona podnio predlagač zakona,poslanik Janko Vučinić, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postali su sastavni dio ovog Predloga zakona.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnio poslanik Srđan Milić, nije dobio podršku Odbora, pa je Odbor predložio Skupštini Crne Gore da ga ne usvoji.

Amandmani (3), koje je na Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti podnio, poslanik Aleksandar Damjanović, predlagač zakona shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine postali su sastavi dio ovog Predloga zakona.

Na osnovu zahtjeva za organizovanje kontrolnog saslušanja koje su podnijeli članovi Odbora, poslanici, Janko Vučinić, Srđan Perić, dr Novica Stanić, dr Radosav Nišavić i Andrija Popović, Odbor je odlučio da 22. jula 2015.godine održi kontrolno saslušanje povodom tragičnog događaja u fabrici oružja,, Tara" u Mojkovcu i pozove predstavnike nadležih organa. 

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 16.07.2015.