Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKONI O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA: Službenicima neće zastarijevati novčana potraživanja

17.06.2019.


Službenicima u državnoj i lokalnoj administraciji vraćena su prava iz rada na način da im novčana potraživanja po tom osnovu neće zastarijevati kako su predviđali Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 2/2018) i Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/2018) koji su donijeti početkom 2018. godine. Skupština je usvojila amandmane kojima je radnicima u javnoj administraciji ovo pravo vraćeno.

Kako je saopšteno, ukinuta je i neustavna retroaktivna odredba da se priznaju potraživanja samo od 2013. godine.

Na ovaj način službenici će svoja prava zbog neprofesionalnog postupanja starješina moći ostvarivati pred nadležnim sudovima bez mogućnosti zastare. Ovim su službenici u javnoj administraciji ponovo izjednačeni sa pravima drugih radnika kako to predviđa Zakon o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014, 53/2014 - dr. zakon i 4/2018 - odluka US).

Umjesto diskriminacije zaposlenih u državnoj upravi nedležni treba da se pozabave odgovornošću onih koji nezakonitim radom otvaraju prostor za tužbe.

Reforma javne uprave je jedan od stubova reformi u jednom društvu na kojem će da insistira Evropska Komisija, te je zbog toga neophodno ubrzati ovaj proces kako bi imali efikasnu javnu upravu, a zakoni ove vrste se ne smiju donositi bez analiza i na način koji će dovesti do ovakvih diskriminatorskih rješenja.


IZVOR: Vebsajt CdM, 11.06.2019.


Naslov: Redakcija