Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

LISTA KANDIDATA NVO KOJI SU PREDLOŽENI ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje Listu kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavilo 02.06.2016. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana radne grupe za izradu Predloga Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, predloženi su sljedeći kandidati:

Ime i prezime kandidata i nazivi nevladinih organizacija koje su predložile kandidate:

- Milenko Vojičić

1. "UDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - PODGORICA",

2. "UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM NIKŠIĆ",

3. "UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE",

4. "ORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA NIKŠIĆ, ŠAVNIK I PLUŽINE",

5. "EKVISTA - CENTAR ZA ANTIDISKRIMINACIJU",

6. "UDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM - BIJELO POLJE",

7. "UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE",

8. "SAVEZ SLIJEPIH CRNE GORE".

Navedeni predlozi "UDRUŽENJA RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - PODGORICA", "UDRUŽENJA MLADIH SA HENDIKEPOM NIKŠIĆ", "UDRUŽENJA MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE", "ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA NIKŠIĆ, ŠAVNIK I PLUŽINE", "EKVISTA - CENTRA ZA ANTIDISKRIMINACIJU", "UDRUŽENJA ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM - BIJELO POLJE", "UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE" i "SAVEZ SLIJEPIH CRNE GORE" za Milenka Vojičića dostavljeni su blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju, uvidom u koju je utvrđeno da su ispunjeni svi propisani uslovi za prihvatanje kandidature.

Odlukom o obrazovanju radne grupe, izabraće se za članstvo u radnoj grupi jedan kandidat za kojeg je dostavljeno najviše blagovremenih, potpunih i osnovanih predloga nevladinih organizacija.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, 15.06.2016.