Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 16. juna 2016. godine održane śednice Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Zakonodavnog odbora, Administrativnog odbora - Razmotreni amandmani na prijedloge zakona i Prijedlog rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO


163. śednica Zakonodavnog odbora

Na započetoj 163. śednici Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o Prijedlogu rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO, koji je podnijela grupa poslanika.

Takođe, Odbor je na śednici razmotrio i ocijenio kao pravno prihvatljive sljedeće amandmane:

- 2 amandmana na Prijedlog zakona o tumačima i

- 2 amandmana na Prijedlog zakona o mladima.

Odbor je kao pravno neprihvatljiv ocijenio amandman 1 na Prijedlog zakona o mladima.

U nastavku ove śednice biće razmotrene preostale tačke dnevnog reda.

74. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Na održanoj 74. śednici Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, razmotrio je tri amandmana na Prijedlog zakona o mladima.

Odbor je podržao amandman 2 za koji je Vlada, kao predlagač, dala mišljenje da ga prihvata i on postaje sastavni dio Prijedloga zakona.

Odbor nije podržao amandmane 1 i 3, koji nijesu dobili pozitivno mišljenje Vlade i o njima će Skupština odlučivati.

77. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Na održanoj 77. śednici Odbor za međunarodne odnose i iseljenike je razmatrao amandmane (3) na Prijedlog rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO, koje su podnijeli poslanici - Andrija Mandić, Milan Knežević, Janko Vučinić, dr Strahinja Bulajić, Predrag Bulatović, Slaven Radunović, Vladislav Bojović, Emilo Labudović, dr Ljiljana Đurašković, Milutin Đukanović, dr Budimir Aleksić i dr Novica Stanić.

U ime predstavnika predlagača śednici je prisustvovao dr Predrag Sekulić, koji se nije saglasio sa podnijetim Amandmanima (3) na Prijedlog rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO.

Odbor je većinom glasova (pet glasova "protiv " i dva glasa "za") odlučio da amandmane (3) na Prijedlog rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO ne prihvati.

66. śednica Administrativnog odbora

Na održanoj 66. śednici Administrativnog odbora, Odbor je u okviru nastavka postupka imenovanja predśednika i tri člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade, a shodno čl. 8, 9 i 19 Zakona o državnim nagradama i dostavljenim predlozima klubova poslanika Skupštine Crne Gore za kandidate za imenovanje predśednika i tri člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade, većinom glasova odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da za predśednika Žirija imenuje Gojka Kastratovića, a za članove Žirija: dr Igora Lakića, mr Miomira Vojinovića; i prim. dr sci. med. Asima Dizdarevića. 

Odbor je shodno članu 8 stav 1 Odluke o posebnim savjetnicima u Skupštini Crne Gore, kojom je određeno da glavnom savjetniku – šefu Kabineta predśednika Skupštine, savjetniku predśednika, odnosno potpredśednika Skupštine, između ostalog, mandat prestaje i prestankom mandata predśednika Skupštine Crne Gore, razriješio dužnosti glavnog savjetnika – šefa Kabineta ranijeg predsjednika Skupštine Crne Gore, i sedam posebnih savjetnika, zbog prestanka mandata.

 Odbor je na Prijedlog predśednika Skupštine Crne Gore, Darka Pajovića, za imenovanje glavne savjetnice - šefice Kabineta predśednika Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/16-149 od 9. juna 2016. godine, odlučio da na dužnost glavne savjetnice - šefice Kabineta predśednika Skupštine Crne Gore, imenuje mr Milenu Joksimović - Klikovac, magistra političkih nauka.

 Odbor je takođe na Prijedlog predśednika Skupštine Crne Gore, Darka Pajovića, za imenovanje posebnih savjetnika odlučio da na dužnost posebnih savjetnika predśednika Skupštine Crne Gore, imenuje: Roberta Markića, diplomiranog politikologa; Jelenu Milićević, diplomiranu politikološkinju; Aleksandra Đuretića, diplomiranog ekonomistu; i Jelenu Davidović, diplomiranu ekonomistkinju.

Odbor je okviru nastavka postupka za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije, po Javnom pozivu broj 00-63-14/15-181 od 23. decembra 2015. godine, ovlašćenim predlagačima - nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda za jednog člana, i udruženjima komercijalnih emitera za jednog člana, utvrdio Prijedlog odluke o izboru dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije. U vezi sa tim, Odbor je odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da za članove Savjeta Agencije za elektronske medije imenuje: Edina Koljenovića, kandidata nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, i Ranka Vujovića, kandidata udruženja komercijalnih emitera.

Shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, śednici je prisustvovao Milan Radović, predstavnik Nevladine fondacije "Građanska alijansa".

Odbor je saglasno članu 180 Zakona o osiguranju, a shodno sprovedenom postupku za podnošenje predloga za kandidate za imenovanje predśednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, po Javnom pozivu broj 00-63-14/16-81 od 18. februara 2016. godine, većinom glasova odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da za predśednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja imenuje Branka Vujovića, dipl. inženjera mašinstva, ranijeg predśednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja.

Takođe, Odbor je većinom glasova odlučio da saglasno Poslovniku Skupštine Crne Gore, i članu 4 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Skupštini Crne Gore predloži da za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, izabere:

- Refadiju Abdić, kandidatkinju Kluba poslanika Socijaldemokratske partije Crne Gore;

- Ivana Dragičevića, kandidata Kluba poslanika albanske partije FORCA, HGI i LPCG, ispred Hrvatske građanske inicijative;

- Ardijana Mavriq, kandidata Kluba poslanika albanske partije FORCA, HGI i LPCG, isped FORCE;

- Ruzhdiju Lluka, kandidata Kluba poslanika Pozitivne Crne Gore;

- Remziju Ramusovića, kandidata Kluba poslanika Bošnjačke stranke;

- Milivoja Krgovića, kandidata Nove srpske demokratije;

- Mirsata Cikotića i Dženanu Kraina, kandidate Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore.

Članovi Odboru su odlučili da postupak utvrđivanja Prijedloga kandidata za dva člana Komisije za rangiranje kandidata za predśednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku i postupak izbora članova Odbora za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces, odlože za neku od narednih śednica.

Izvor: Press služba Skupštine, 16.06.2016.