Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OSTVAREN NAPREDAK U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE

17.05.2019.


Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zoran Pažin, predsjedavao je jedanaestom sjednicom Savjeta za reformu javne uprave.

Na sjednici su razmatrana ključna dokumenta za praćenje reformskog procesa u oblasti javne uprave – Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016-2020. za 2018. godinu i Izvještaj o sprovođenju Programa upravljanja javnim finansijama 2016-2020. za 2018. godinu.

Savjet je konstatovao da je u procesu reforme javne uprave ostvaren napredak u ključnim ciljevima. Ocjenjeno da je i u narednom periodu potrebno intenzivirati dinamiku sprovođenja planiranih aktivnosti, sa akcentom na najvažnije aktivnosti procesa - nastavak procesa optimizacije broja zaposlenih u javnoj upravi, uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom javnih usluga koje pruža administracija, te unapređenje kapaciteta javne uprave u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Kada je riječ o Programu upravljanja javnim finansijama, ocijenjeno je da je ostvaren pozitivan napredak. U tom smislu, navedeno je da je realizovano 47% planiranih aktivnosti, te da je implementacija određenih aktivnosti bila dominantno uslovljena realizacijom projekata sufinansiranih iz EU fondova.

Savjet je posebnu pažnju usmjerio na nerealizovane i djelimično realizovane aktivnosti iz oba izvještaja, kao i na razloge za takav status realizacije i, s tim u vezi, diskutovao o mjerama koje je potrebno preduzeti u cilju njihove uspješne realizacije.

Na sjednici je razmotrena Informacija o radu Međuresorskog operativnog tima za koordinaciju u implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Startegije reforme javne uprave za 2018. godinu. Konstatovano je da su aktivnosti ovog Tima doprinijele ostvarivanju postignutih rezultata.

Savjet je upoznat i sa aktivnostima o predstojećem procesu izrade evaluacije Strategije reforme javne uprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 15.05.2019.


Naslov. Redakcija