Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O STEČAJU: Stečajni propisi ne poznaju eventualne privilegije za članove ili funkcionere sindikalnih organizacija. U pojedinim sudskim presudama zauzet je stav da kod rješavanja spornih odnosa nije od značaja činjenica to što je zaposleni bio član sindikata, jer Zakonom sindikalni aktivisti ne uživaju posebnu pravnu zaštitu

17.05.2017.


Privredni sud treba da traži od nadležnih državnih organa da blagovremeno dostavljaju informacije stečajnim upravnicima iz baza podataka kojima raspolažu, a sve u cilju blagovremenog i zakonitog okončanja stečajnog postupka.

To je zaključeno juče u Ulcinju na sjednici Skupštini Komore stečajnih upravnika Crne Gore, čiji je predsjednik Milan Kastratović.

Na sjednici je zaključeno da je neophodno stvoriti "zakonski okvir za definisanje mjesta i uloge Komore kao nezaobilaznog segmenta u pravnom sistemu države, slično kao kod srodnih strukovnih organizacija (Udruženje sudskih vještaka, Udruženje računovođa i revizora...)

Komora traži da se segment naknade troškova i nagrade stečajnom upravniku definiše odgovarajućim rješenjem postupajućeg sudije prilikom imenovanja stečajnog upravnika.

Skupštini je prethodio dvodnevni seminar pod nazivom "Uloga i značaj stečajnog upravnika u sprovođenju stečajnog postupka".

Stečajni sudija Privrednog suda Dragan Vučević ukazao je na seminaru da danom otvaranja stečajnog postupka, zaposlenima, po sili zakona, prestaju da važe svi ugovori o radu i to bez izuzetaka.

On je pojasnio da, shodno Zakonu o stečaju ("Sl. list CG", br. 1/2011 i 53/2016) i Zakonu o insolventnosti privrednih društava ("Sl. list RCG", br. 6/2002, 1/2006 - odluka US i 2/2007 i "Sl. list CG", br. 62/2008), odluke o otkazu ugovora svakom zaposlenom posebno, donosi stečajni upravnik.

"Veoma je važno da upravnik u što kraćem roku donose odluku o prestanku radnog odnosa kako se ne bi bespotrebno odugovlačilo sa preduzimanjem te radnje jer bi to moglo izazvati izvjesne dileme, a možda i probleme u daljem odvijanju stečajnog postupka", ukazao je Vučević. Naglasio je da radnici svoja prava mogu zaštiti upotrebom pravnih ljekova u skladu sa Zakonom o stečaju.

Pojasnio je i da stečajni propisi ne poznaju eventualne privilegije za članove ili funkcionere sindikalnih organizacija.

"U pojedinim sudskim presudama zauzet je stav da kod rješavanja spornih odnosa nije od značaja činjenica to što je zaposleni bio član sindikata, jer Zakonom o stečaju sindikalni aktivisti ne uživaju posebnu pravnu zaštitu", ukazao je Vučević.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Samir Adrović, Milorad Milošević, 16.05.2017.


Naslov: Redakcija