Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA: Intenzivna kontrola prometa i naplate budžetskih prihoda tokom predstojeće turističke sezone


Poreska uprava intenzivno radi na realizaciji aktivnosti koje će doprinijeti efikasnoj kontroli prometa i naplate budžetskih prihoda tokom predstojeće turističke sezone.

Iz PU su saopštili da su u skladu sa izrađenim Akcionim planom za praćenje turističke sezone, intenzivirane provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika, sa posebnim fokusom na djelatnostima koje su prepoznate kao rizične sa stanovišta poštovanja poreskih propisa.

"Posebna pažnja usmjerena je na kontrolu evidentiranja prometa preko poreskih registar kasa, uplate dnevnih pazara, prijavljivanja zaposlenih radnika, obračun i uplate takse za upotrebu duvanskih proizvoda i na upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja. Tokom akcije poreski inspektori primjenjuju načelo preventivnosti ostavljajući poreskim obveznicima rok za otklanjanje nepravilnosti. Nepostupanje po nalogu poreskog inspektora za otklanjenje nepravilnosti u ostavljenom roku ima za posljedicu primjenu kaznenih odredbi u skladu sa poreskim propisima", naveli su u PU.

U periodu od 21. aprila do 15. maja 2016. godine poreski inspektori izvršili su provjeru regularnosti poslovanja 348 poreskih obveznika, i to 267 pravnih i 81 fizička lica, pri čemu su nepravilnosti utvrđene kod čak 236 poreskih obveznika.

"Nepravilnost neevidentiranja prometa utvrđena je kod 23 poreskih obveznika, nepravilnost neuplaćivanja dnevnih pazara kod 50 obveznika", rekli su u PU.

Kod tri poreska obveznika, koja u predviđenom roku nijesu otklonila utvrđene nepravilnosti, izrečena je mjera zabrane obavljanja djelatnosti do 90 dana, u skladu sa članom 88 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004, 29/2005 - dr. zakon, "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015).

Nepravilnosti vezane za zapošljavanje radnika "na crno" utvrđene su kod 88 poreskih obveznika, a nepravilnost po osnovu plaćanja takse za upotrebu duvanskih proizvoda kod 131 poreskih obvezika, o čemu su obaviješteni nadležni organi - Inspekcija rada i Turistička inspekcija u Upravi za inspekcijske poslove, u cilju otklanjanja istih.

Poreska uprava će, poručuju, uz intenzivnu saradnju lokalnim samoupravama, Morskim dobrom, kao ostalim državnim organima – Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom carina i Upravom za inspekcijske poslove, obezbijediti koordinaciju neophodnu za uspješno praćenje predstojeće turističke sezione, sa aspekta obezbjeđenja zadovoljavajućeg stepena fiskalne disicipline poreskih obveznika i obezbjeđenja budžetskih prihoda.

Izvor: Vebsajt CdM, 16.05.2016.