Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbijen veći broj inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakonskih i podzakonskih propisa, pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o lokalnim komunalnim taksama, ukinuta Odluka o ostvarivanju zdravstvene zaštite u postupku vještačke oplodnje uključujući in vitro fertilizaciju


Na VI sjednici Ustavnog suda Crne Gore, održanoj 13. maja 2016. godine, kojom je predsjedavala Desanka Lopičić, predsjednica Ustavnog suda, Ustavni sud je:

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona; zakonitosti drugih propisa i opštih akata i sukoba nadležnosti, Ustavni sud je:

•           u predmetu U-I broj 8/13, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 122 stav 1 i člana 125 st. 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014) i odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 125 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011);

•           u predmetu U-I broj 1/14, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 73 stav 1 tačka 2 Zakona o unutrašnjim poslovima ("Sl. list CG", br. 44/2012, 36/2013 i 1/2015);

•           u predmetu U-II broj 69/13, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Taksene tarife za lokalne komunalne takse Tarifni broj 3 stav 1 tačka 3, u dijelu koji glasi - "za korišćenje panoa na fasadama, podkonstrukcijama i krovovima zgrada", koja je sastavni dio Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 9/2007 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 9/2011, 13/2012, 27/2015 i 36/2015 - ispr.), koju je donijela Skupština Glavnog grada – Podgorica i odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 30 Odluke o postavljanju i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Glavnog grada – Podgorice ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 11/2009, 16/2010, 37/2011), koju je donijela Skupština Glavnog grada Podgorica;

•           u predmetu U-II broj 20/15, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti oredbe člana 18 stav 2 u dijelu koji glasi: "pružanje lučkih usluga i obavljanje ostalih djelatnosti u lukama" Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list CG", br. 5/2012, 25/2012, 61/2012, 44/2012 - dr. zakon, 20/2013, 17/2014, 6/2015 i 80/2015);

•           u predmetu U-II broj 5/16, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 8 i 9 Uredbe o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave ("Sl. list CG", br. 15/2013);

•           u predmetu U-II broj 17/16, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju koji je sastavni dio Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju ("Sl. list RCG", br. 17/2007);

•           u predmetu U-II broj 40/14, donio odluku kojom se ukida Odluka o ostvarivanju zdravstvene zaštite u postupku vještačke oplodnje uključujući in vitro fertilizaciju ("Sl. list RCG", br. 30/2005 i 15/2007 i "Sl. list CG", br. 32/2011), koju je donio Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke;

Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda Crne Gore, 13.05.2016.