Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

REFORMA PORESKE UPRAVE POČEĆE OD PORESKIH SLUŽBENIKA


Značajan broj službenika Poreske uprave je, u prvih deset mjeseci ove godine, duži vremenski period odustvovao sa posla, zbog bolovanja, što provjera ta institucija. Zbog toga, direktor Miomir M. Mugoša najavljuje da će reforme PU početi od poreskih službenika.

Osnovni i najvažniji resurs u radu Poreske uprave predstavljaju upravo zaposleni u ovom organu, zbog čega je za pružanje kvalitetnih usluga i smanjenje administrativnih barijera neophodno da isti povjerene zadatke obavljaju uz najveći stepen posvećenosti, odgovornosti i profesionalizma, rekao je Mugoša.

S tim u vezi, a u cilju analize učinaka pojedinačnih službenika ovog organa, od kojih zavisi efikasnost i uspjeh cjelokupne organizacije, izvršena je, navodi Mugoša, analiza prisustva na poslu zaposlenih u Poreskoj upravi za deset mjeseci ove godine. Utvrđeno je, ističe on, da je značajan broj službenika duži vremenski period odustvovao sa posla, zbog bolovanja.

"Naime, u Područnoj jedinici Podgorica, koja ostvaruje 54,37 odsto ukupnih prihoda u državi, na bolovanju je bilo 39,61 odsto ukupnog broja zaposlenih; u Područnoj jedinici Nikšić, koja ostvaruje 9,67 odsto ukupnih prihoda u državi, na bolovanju je bilo 33,90 odsto ukupnog broja zaposlenih; u Područnoj jedinici Budva, koja ostvaruje 13,80 odsto ukupnih prihoda u državi, na bolovanju je bilo 31,71 odstoukupnog broja zaposlenih; a u Područnoj jedinici Bar, koja ostvaruje 5,52 odsto ukupnih prihoda u državi, na bolovanju je bilo 18,42 odsto ukupnog broja zaposlenih", saopštio je direktor PU.

Prema njegovim riječima, naročito je zabrinjavajući podatak da je u Područnoj jedinici Podgorica od 143 zaposlena, čak 58 službenika iskoristilo pravo na bolovanje, dok je ovo pravo u Centrali Poreske uprave u prvih deset mjeseci od ukupno 157 zaposlenih, iskoristilo 39 službenika.

"Imajući u vidu da je ovakva praksa do sada ozbiljno ugrožavala efikasnost u postupanju i obezbjeđenju budžetskih prihoda, a u cilju otkrivanja i sankcionisanja eventualnih zloupotreba u korišćenju bolovanja, Poreska uprava se obratila Ministarstvu zdravlja i domovima zdravlja, radi provjere osnovanosti izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad službenika Poreske uprave. Sem toga, Ministarstvo zdravlja i Dom zdravlja Podgorica sprovode širu akciju kontrole korišćenja bolovanja od strane više stotina zaposlenih u drugim, kako privatnim, tako i javnim preduzećima", naglasio je on.

Sa problemom duže spriječenosti za rad velikog broja službenika, koje ugrožava normalno funkcionisanje ove Uprave, te odlučnošću rukovodstva ove institucije da prekine praksu neodgovornog postupanja poreskih službenika, upoznata je, kaže Mugoša, i Sindikalna organizacija Poreske uprave.

"Sa druge strane, opravdano odsutnim službenicima, sa zdravstvenim poteškoćama, biće posvećena posebna pažnja, o čemu svjedoči i činjenica da će tokom decembra 2015. godine, u skladu sa članom 22 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, dvadeset službenika dobiti finansijsku pomoć za liječenje. Pred Poreskom upravom je važan i zahtjevan zadatak reforme poslovnih procesa i modernizacije servisa, a neophodan preduslov za uspješnu realizaciju iste jeste prije svega reforma načina razmišljanja i percepcije poreskih službenika, u cilju izgradnje kapaciteta za uspješno sprovođenje neophodnih promjena", zaključio je Mugoša. 

Izvor: Vebsajt CdM, 15.12.2015.