Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 15. decembra 2015. godine nastavljena Sedma - posebna śednica drugog redovnog zasijedanja, održane sednice Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - Razmotreni prijedlozi zakona, analiziran stepen implementacije izbornog zakonodavstva, održano konsultativno saslušanje na temu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom


Nastavljena sedma - posebna śednica drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

Drugog dana sedme – posebne śednice drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini, na pitanja poslanika odgovarali su ministri u Vladi Crne Gore - ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, Petar Ivanović, ministar ekonomije, Vladimir Kavarić, ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, ministar finansija, Radoje Žugić, ministar zdravlja, Budimir Šegrt, ministar saobraćaja i pomorstva, Ivan Brajović i ministar unutrašnjih poslova, Raško Konjević.

Śednica će biti nastavljena u poneđeljak, 21. decembra 2015. godine

112. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje održao je konsultativno saslušanje na temu, "Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom", na inicijativu poslanice Snežane Jonice i poslanika Radosava Nišavića.

Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha "Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom" i 19. oktobra 2015. godine objavila konačni izvještaj. Cilj revizije bio je da utvrdi da li se sredstva od posebnog doprinosa, namijenjena profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, koriste na efikasan način i da li postoje mogućnosti za ostvarivanje većeg stepena iskorišćenosti.

Śednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje prisustvovali su: Edina Dešić Perazić, v.d. generalne direktorke Direktorata za tržište rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ranka Pavićević, savjetnica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, Tamara Ivković, koordinatorka u Direktoratu za budžet u Ministarstvu finansija, Branislav Radulović, član Državne revizorske institucije, Blažo Savković-načelnik u sektoru, glavni revizor, Angelina Međedović, glavna inspektorka u Odśeku za inspekciju rada pri Upravi za inspekcijske poslove, Vukica Jelić, direktorica Zavoda za zapošljavanje, Slavica Radusinović, načelnica Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Goran Macanović, predśednik Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Śednici Odbora su prisustvovali poslanik Husnija Šabović, član Odbora za ljudska prava i slobode kao i poslanik Srđan Milić, kao zainteresovani poslanik.

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika podnosioca zahtjeva za održavanje konsultativnog saslušanja, poslanika Radosava Nišavića i izvršne direktorice UMHCG Marine Vujačić, članovima Odbora se obratio Branislav Radulović, rukovodilac Kolegijuma Državne revizorske institucije. Svi pozvani učesnici i članovi Odbora su učestvovali u raspravi dajući predloge i sugestije koje su od značaja za rješavanje poteškoća sa kojima se susrijeću lica sa invaliditetom.

Svi učesnici su se na śednici složili da je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 49/2008, 73/2010 i 39/2011) i prevazilaženju problema sa kojima se ova lica susrijeću prilikom zapošljavanja. Takođe, poslanici su podržali preporuke Državne revizorske institucije, koje će biti implementirane kao zaključci Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Na osnovu iznijetih stavova i predloga, predśednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore Zoran Jelić, saopštio je da će predloženi zaključci, nakon usvajanja istih na nekoj od narednih śednici Odbora, biti dostavljeni organima nadležnim za njihovo sprovođenje.

64. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Na održanoj 64. śednici Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport razmotrio je i većinom glasova podržao: Prijedlog zakona o Budžetu za 2016.godinu, u dijelu budžetskih korisnika iz nadležnosti Odbora i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih isprava i izjednačaanju kvalifikacija.

Osim članova Odbora śednici su prisustvovali: Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za Budžet; Jadranka Rakočević, samostalna savjetnica I u Direktoratu za Budžet; Slobodanka Burić, načelnica u Direktoratu za Budžet; Slobodan Filipović, v.d. sekretara Ministarstva prosvjete; Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete; Mijajlo Đurić, načelnik Odjeljenja za normativno-pravne poslove i harmonizaciju propisa u Ministarstvu prosvjete; Smiljana Prelević, sekretarka Ministarstva nauke; Dragica Milić, generalna direktorica Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture.

Osma śednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora

Na održanoj osmoj śednici Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora, članovi su se upoznali sa aktivnostima koje Državna izborna komisija sprovodi kada je u pitanju implementacija izbornog zakonodavstva. Poseban akcenat na današnjoj śednici je posvećen nadzornoj ulozi koju ima Državna izborna komisija shodno Zakonu o biračkom spisku ("Sl. list CG", br. 10/2014 i 20/2015).

Śednica je održana u prostorijama Državne izborne komisije.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 15.12.2015.