Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 13. novembra 2015. godine održane sednice Agencije za sprječavanje korupcije, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport - Usvojen Poslovnik o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, razmotren Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2014. godinu


62. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport razmotrio je :

1. Informaciju o dodjeli grantova za potprojekte istraživanja i razvoja – Realizacija projekta "Visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije za konkurentnost Crne Gore (INVO)";

2. Informaciju o realizaciji projekta prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori "Centar izvrsnosti u bioinformatici (BIO-ICT) – Realizacija projekta "Visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije za konkurentnost Crne Gore";

3. Informaciju o uspostavljanju Naučno-tehnološkog parka u Podgorici;

4. Inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra prosvjete Predraga Boškovića koju je podnio poslanik Srđan Perić

 Navedene informacije članovima Odbora izložila je predstavnica Ministarstva nauke Smiljana Prelević, sekretarka Ministarstva. Članovi Odbora su se kroz postavljena pitanja i iznijete stavove pozitivno izjasnili o navedenim informacijama.

4. Odbor nije podržao inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra prosvjete Predraga Boškovića koju je podnio poslanik Srđan Perić.

8. śednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Na održanoj śednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, većinom glasova (ukupno je glasalo pet članova Savjeta, četiri za-Goranka Vučinić, predśednica Savjeta, Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta, i jedan protiv-Vanja Ćalović, članica Savjeta) usvojen je Poslovnik o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

Nakon višečasovne konstruktivne rasprave, i jednog broja usvojenih amandmana, Savjet je usvojio Poslovnik o radu Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije. Shodno članu 88 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014), Poslovnik se objavljuje u "Sl. listu CG".

Članovi Savjeta su odlučili da se Mreži za afirmaciju nevladinog sektora MANS, po 16 zahtjeva, dostave tražene informacije, shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br. 44/2012).

U okviru tačke dnevnog reda: "Tekuća pitanja" članovi Savjeta su se između ostalog, upoznali sa Predlogom programa pośeta koizvjestilaca Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope za Crnu Goru.

120. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na održanoj 120. śednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, u skladu sa članom 137 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), odnosno sa aspekta uticaja predloženih rješenja na budžet države, razmotrio Predlog zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Rudnika boksita ad Nikšić koji su usled stečaja preduzeća ostvarili pravo na penziju, koji su podnijeli poslanici Aleksandar Damjanović i Mladen Bojanić.

Odbor je konstatovao da Predlog zakona ne stvara fiskalni uticaj na budžet države za 2015. godinu, ali da je za njegovu primjenu potrebno obezbijediti sredstva u budžetu za 2016. godinu u iznosu od 1.196.150,00 eura, po zakonom utvrđenoj proceduri. Navedeno mišljenje Odbor će dostaviti matičnom odboru, odnosno Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Odbor je podržao Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2014. godinu i konstatovao da je potrebno što prije riješiti problem finansiranja univerzalnog poštanskog servisa.

Odbor je, u okviru treće tačke dnevnog reda, nastavio da prati realizaciju zaključaka Skupštine Crne Gore donijetih povodom održanog kontrolnog saslušanja radi pribavljanja informacija o stečajnom postupku u Solani "Bajo Sekulić" ad Ulcinj.

Odbor se upoznao sa započetim aktivnostima, koje je preduzelo JP Nacionalni parkovi, nakon zaključenja ugovora o zakupu cjelokupne imovine privrednog društva "Bajo Sekulić" u stečaju, na period od jedne godine. Započete aktivnosti JP Nacionalni parkovi odnose se, prije svega, na održavanje pumpnih postrojenja, izradu studije ekonomske isplativosti proizvodnje soli, valorizaciju prirodnih potencijala, monitoring biljnih i životinjskih procesa i dr. Odbor je konstatovao da će nastaviti da prati realizaciju navedenih skupštinskih zaključaka.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 13.11.2015.