Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA: Za neodržavanje liftova upravniku prijeti kazna do 10.000 eura

16.07.2018.


Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada, koji je nedavno utvrdila Vlada, predviđeno je da se za kršenje odredaba ovog zakonoskog akta upravnik ili privremeni upravnik mogu kazniti novčanom kaznom od 500 do 10.000 eura.

Ova novčana kazna prijeti upravniku odnosno privremenom upravniku ukoliko ne obezbijedi izvođenje redovnog servisa i kontrolu bezbjednosti liftova, ne obezbijedi obavljanje hitnih radova, bez odlaganja. Iste kazne predviđene su i za pravno lice, ukoliko ne obezbijedi izvođenje redovnog servisa i kontrolu liftova.

Takođe, upravnik može biti novčano kažnjen ukoliko ne pokrene postupak izvršenja ako etažni vlasnik ne plaća mjesečno održavanje u zgradi duže od tri mjeseca.

Između ostalog novčanom kaznom do najviše 10.000 eura upravnik ili privremeni upravnik može biti kažnjen i ako ne vodi evidenciju o korišćenju sredstava za održavanje stambene zgrade i urbanističke parcele, ne podnese izvještaj o korišćenju sredstava za održavanje stambene zgrade skupštini u roku od 30 dana od dana završetka radova redovnog održavanja stambene zgrade koji su većeg obima, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi, kao i godišnji izvještaj, te u roku od sedam dana od dana prestanka mandata ne podnese izvještaj o sredstvima na zajedničkom računu i ne preda pečat stambene zgrade i dokumentaciju vezanu za poslove održavanja stambene zgrade.

Novi zakonski akt predviđa novčane kazne od 500 eura do 2.000 eura i za odgovornu osobu u organu uprave, organu lokalne samouprave i lokalne uprave ako nije obezbijedio izvođenje hitnih radova, do sprečavanja nastanka dalje štete, preko privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili na drugi način, ako prethodno upravnik, odnosno organi upravljanja stambene zgrade to nisu obezbijedili.

Odgovorna osoba u organu lokalne uprave može biti kažnjena najmanje sa 500 a najviše sa 2.000 eura i ako između ostalih obaveza nije utvrdila način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele, ako ne vodi registar etažnih vlasnika, registar stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova, kao i registar upravnika stambenih zgrada.

Osim toga ovim zakonom utvrđeno je o da se odluke koje se odnose na redovno održavanje stambene zgrade i hitne radove skupština donosi većinom glasova prisutnih članova.

Za obaveze koje preuzimaju skupština etažnih vlasnika i upravnik u vezi sa održavanjem stambene zgrade odgovaraju solidarno etažni vlasnici.

"Troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi i urbanističkoj parceli snose etažni vlasnici srazmjerno učešću neto površine svojih posebnih djelova stambene zgrade u površini svih posebnih djelova, prema stvarnim troškovima. Etažni vlasnici su dužni da, kao akontaciju za troškove iz stava 1 ovog člana, uplate mjesečni iznos na zajednički račun zgrade, i to u iznosu od 1 bod/m2 neto stambene ili neto površine poslovnog prostora, odnosno 0,5 boda/m2 neto površine nestambenog prostora koji čine: zajednička potkrovlja, perionice, sušionice, hodnici, holovi, podrumi, garaže i garažna mjesta. Vrijednost boda, koja ne može biti manja od 0,2 eura, utvrđuje skupština etažnih vlasnika", navodi se u Predlogu zakona.

Nužni radovi

Nužnim radovima smatraju se radovi na rekonstrukciji krovne konstrukcije, nosivih zidova, stubova, međuspratnih konstrukcija, temelja, dimnjacima i dimovodnim kanalima, ravnim i kosim krovovima, zamjeni instalacija na zajedničkim djelovima i uređajima zgrade, fasadama, odnosno radovi na spoljašnjem izgledu stambene zgrade, izolaciji zidova, podova i temelja zgrade.

Hitni radovi

Hitnim radovima smatraju se radovi koji se radi zaštite života i zdravlja ljudi i njihove sigurnosti i zaštite imovine moraju obaviti bez odlaganja, i to: radovi na liftu, radovi na plinskim instalacijama, radovi na sistemu centralnog grijanja i toplovodnog sistema, radovi na sistemu za klimatizaciju, radovi u slučaju napuknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije radi sprječavanja daljih štetnih posljedica, radovi na električnoj instalaciji, radovi kod znatnih oštećenja dimnjaka i dimnjačkih kanala,) radovi na popravci oštećenih djelova krova, radovi na fasadi, radovi radi očuvanja statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih djelova zgrade, radovi na sanaciji klizišta.

Upravnik zgrade je dužan da obezbijedi obavljanje hitnih radova i to bez odlaganja.


IZVOR: CdM, 14.07.2018.


Naslov: Redakcija