Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: Nastavak pete śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini 16. juna


Nastavak pete śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini zakazan je za 16. jun 2015. godine sa početkom u 11 časova, u Velikoj sali.

Dnevni red

1. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II);

2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji;

3. Predlog zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja;

4. Predlog zakona o stečaju i likvidaciji društva za osiguranje;

5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti;

7. Predlog zakona o patentima;

8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača;

9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji;

10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha;

11. Predlog zakona o izmjeni Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine;

12. Predlog zakona o kooperativama;

13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;

14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama;

15. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;

16. Predlog zakona o kinematografiji;

17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o policijskoj saradnji;

18. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju o institucionalnom okviru Inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi;

19. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi;

20. Predlog zakona o potvrđivanju Odluke o pristupanju Crne Gore Sporazumu o Vladinim nabavkama pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji;

21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima;

22. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj povelji;

23. Predlog zakona o potvrđivanju Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine i Protokola iz 2002. godine uz Atinsku konvenciju o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine;

24. Predlog zakona o izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama;

25. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu broj 167;

26. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o promotivnom okviru za bezbjednost i zdravlje na radu broj 187;

27. Predlog zakona o zaštiti potrošača – korisnika finansijskih usluga;

28. Predlog zakona o dopunama Zakona o radu;

29. Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;

30. Predlog zakona o izmjenama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju;

31. Predlog zakona o dopuni Zakona o stečaju;

32. Predlog zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su usljed stečaja preduzeća pošli u prijevremenu penziju;

33. Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;

34. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;

35. Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama;

36. Predlog zakona o izmjeni Zakona o strancima;

37. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;

38. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Porodičnog zakona;

39. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost;

40. Predlog zakona o izmjeni Zakona o državnom tužilaštvu;

41. Predlog zakona o izmjeni Krivičnog zakonika Crne Gore;

42. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore;

43. Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti državne imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju;

44. Drugi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2014. godine;

45. Realizacija zaključaka Skupštine Crne Gore od 27. decembra 2014. godine, koji se odnose na stanje životne sredine u Pljevljima;

46. Izbori i imenovanja.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 15.06.2015.