Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

U PRIPREMI PODZAKONSKI AKTI U VEZI SA REGULISANIM KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA: Vodovodi da budu samoodrživi i finansijski stabilni

16.04.2019.


Fokus interesovanja Regulatorne agencije za energetiku je sistem u kom će vodovodi biti samoodrživi i finansijski stabilni, poručio je predsjednik Odbora te Agencije, Branislav Prelević, na okruglom stolu održanom u Podgorici, u okviru javne rasprave za podzakonske akte u vezi sa regulisanim komunalnim djelatnostima.

Naime, Regulatorna agencija za energetiku je 13. marta stavila na javnu raspravu Nacrt metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, Nacrt pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti i Nacrt pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. Javna rasprava će trajati do 19. aprila.

Prelević je istakao da je metodologija zasnovana na principima koje upotrebljavaju regulatori širom Evrope i svijeta. Istovremeno, ukazao je da je rezultat regulacije koju sprovodi Regulatorna agencija za energetiku u energetskom sektoru stanje u energetskim kompanijama koje je na mnogo većem nivou razvijenosti u odnosu na vodovodne kompanije. Cilj nam je da to napravimo i sa vodovodnim kompanijama, rekao je Prelević.

Rukovoditeljka službe za regulisane komunalne djelatnosti u Regulatornoj agenciji za energetiku, Dragana Bjelobrković Vukčević, ukratko je predstavila nacrte predmetnih akata i metodološka rješenja i principe na kojima se isti zasnivaju.

"Metodologija je instrument za vodovodna preduzeća na osnovu kojih će da utvrde cijenu svojih usluga. Jedan od principa na kojima se zasniva metodologija za određivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti je da se cijena određuje za područje pružanja usluge, kao i da se cijena određuje po principu povrata opravdanih troškova koje vršioci imaju u obavljaju regulisane komunalne djelatnosti", rekla je Bjelobrković Vukčević.

Ona je ukazala da je do sada najveća primjedba vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti na metodologiju to što ne predviđa unakrsno subvencioniranje fizičkih lica od strane pravnih lica, što je trenutno situacija u svim vodovodima u Crnoj Gori i dodatno je pojasnila da će u skladu sa Zakonom, cijene biti iste po jedinici mjere, za pravna i fizička lica.

Bjelobrković Vukčević je dalje, istakla da je Regulatorna agencija za energetiku, ovlašćena za izdavanje i oduzimanje licenci, koje se izdaju na period od tri do deset godina, kao i da će licenciranje vršilaca omogućiti njihovu kontrolu u pogledu obavljanja regulisane komunalne djelatnosti u skladu sa zakonom

"Nacrtom pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti stvaraju se uslovi da vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti ispunjavaju svoje obaveze blagovremeno, kontinuirano i efikasno, vodeći računa da se regulisane komunalne djelatnosti obavljaju u javnom interesu, odnosno u interesu korisnika koji plaćaju tu uslugu", ukazala je Bjelobrković Vukčević.

Ona je zaključila da je cilj Regulatorne agencije za energetiku, kada su u pitanju ova pravila, da se ujednači usluga na nivou Crne Gore i da propisani minimum kvaliteta bude obavezujući za sve vršioce ovih djelatnosti u Crnoj Gori.

Predstavnik Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, Predrag Bjelobrković istakao je da treba odložiti donošenje podzakonskih akata zbog najavljene izrade novog Zakona o vodnim uslugama, a kao jedan od razloga je naveo i nerazjašnjena pitanja evidencije komunalne infrastrukture koja se koristi za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

Predstavnica Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Milka Šćepović, rekla je da su trenutno na snazi stari cjenovnici, jer ne postoje podzakonski akti na osnovu kojih će se sačiniti novi i izjednačiti cijene za fizička i pravna lica. Smatra dalje da, iako je u pripremi novi Zakon o vodnim uslugama, da metodologiju koju je pripremila Regulatorna agencija za energetiku treba donijeti na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. list CG", br. 55/2016, 74/2016 - ispr. i 2/2018 - dr. zakon), zbog obaveza izjednačavanja cijena. Sa potrebom donošenja ovih akata saglasila i predstavnica Zajednice opština Crne Gore, Sanja Živković, posebno zbog obaveza primjene važećeg Zakona o komunalnim djelatnostima.

Izvršni direktor preduzeća "Vodovod i kanalizacija", Filip Makrid, rekao je da se donošenjem predloženih akata mora voditi računa o prelaznom periodu za izjednačavanje cijena i smatra da u tom pravcu treba ostvariti komunikaciju sa nadležnim Ministarstvom, kako bi se stvorili uslovi za postepeno izjednačavanje cijena za pravna i fizička lica, da se ne bi napravila šteta kako vodovodima tako i građanima naglim izjednačavanjem cijena. Saglasan je sa ocjenom koja je preovladala na skupu da su metodologije kao i ostala akta dobra osnova za uredjenje stanja u sektoru vodosnabdijevanja.

Na kraju, gospodin Prelević je istakao da su nacrti metodologije i drugih akata pripremljeni u skladu sa rješenjima utvrđenim Zakonom o komunalnim djelatnostima, a takođe je ukazao da će Agencija po završetku javne rasprave, sagledati i obraditi date komentare, primjedbe i sugestije i sačiniti izvještaj sa javne rasprave, kao i konačne predloge predmetnih akata.


IZVOR: Vebsajt Antena M, Nikoleta Rakočević, 12.04.2019.


Naslov: Redakcija