Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DO KRAJA 2018. GODINE USKLAĐIVANJE CG SA EVROPSKIM PROPISIMA U OBLASTI BEZBJEDNOSTI HRANE

16.03.2018.


Uspostavljanje efikasnog sistema bezbjednosti hrane je najbolji put za zaštitu javnog zdravlja, a time i zaštitu potrošača, ukazao je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović povodom 15. marta – Svjetskog dana zaštite potrošača.

Stoga je predstavljanje rezultata institucije koja štiti potrošače kroz zaštitu bezbjednosti hrane dobar način da se obilježi ovaj međunarodni dan, ukazao je Simović na konferenciji za novinare organizovanoj u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove koja se nalazi u sastavu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Simović je rekao da je u Upravi obezbijeđen jedinstven mehanizam za sprovođenje politika bezbjednosti hrane i da su rezultati rada Uprave i zaposlenih evidentni, ne samo u dijelu bezbjednosti hrane, već i zaštiti zdravlja životinja i zdravstvenog stanja bilja.

Ističući da se na planu kontrole bezbjednosti hrane vodi precizna evidencija o radu inspekcijskih službi i javnost izvještava na mjesečnom nivou, potpredsjednik Simović je saopštio da je u periodu od 06. juna prošle godine do danas spriječen uvoz i stavljanje u promet 119 nebezbjednih pošiljki hrane, ukupne težine više od 1.000 tona.

"Vraćene ili uništene pošiljke hrane su u sebi sadržale nedozvoljene količine pesticida, mikotoksina, vještačkih boja, teških metala, bile su mikrobiološki neispravne, a neke od njih nijesu sadržale potrebne informacije koje potrošač treba da ima u skladu sa propisima", ukazao je Simović dodajući da je suvišno govoriti koliko su ove aktivnosti i rezultati bili doprinos zaštiti potrošača.

Takođe, značajan doprinos zaštiti potrošača predstavljaju aktivnosti Uprave na obezbjeđenju zdravih životinja za potrebe proizvodnje bezbjedne hrane.

On je podsjetio da su 2016. godine zabilježeni značajni gubici stočnog fonda zbog bolesti kvrgave kože goveda i bolesti plavog jezika, te da je u 2017. godini, Vlada iz sredstava budžetske rezerve izdvojila blizu milion eura, uz dodatno obezbijeđenu donaciju od strane EK u novcu i vakcinama, čime je zaštićen stočni fond u Crnoj Gori od ove dvije naročito opasne zarazne bolesti.

"I u ovoj godini obezbijeđena su sredstva iz budžetske rezerve u iznosu od 820 hiljada eura, kao i podrška EK da bi nastavili sa zaštitom stočnog fonda, a sve sa ciljem obezbjeđenja zdravih životinja za potrebe proizvodnje bezbjedne hrane, što je, takođe, značajan doprinos zaštiti potrošača", ukazao je Simović.

Prema njegovim riječima, u ovoj godini, usvojen je i objavljen Program obavezne zdravstvene zaštite životinja u iznosu od 1,4 miliona, kao i Program fitosanitarnih mjera u iznosu od 221 hiljadu eura. Po prvi put, ove godine iz Agrobudžeta se finansira poseban Program za bezbjednost hrane, u iznosu od 349 hiljada eura.

Unapređenje objekata za proizvodnju hrane, kako je istakao Simović, predstavlja važnu aktivnost u cilju zaštite potrošača.

"U odnosu na početnu procjenu, krajem 2014. godine, kada smo u Crnoj Gori imali samo 3 objekta za proizvodnju, usklađena sa EU zahtjevima, na kraju 2017. godine imali smo ih 57, koji u potpunosti ispunjavaju: infrastrukturne, tehnološke, higijenske i druge EU zahtjeve", saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede.

Simović je posebno istakao da su intenzivan rad i saradnja sa proizvođačima hrane na stvaranju uslova za dostizanje EU standarda, rezultirali povjerenjem EK u crnogorski sistem bezbjednosti hrane.

Potvrdu tog povjerenja tokom 2017. godine Crna Gora je dobila u dvije oblasti - stavljanjem na listu odobrenih objekata za proizvodnju hrane životinjskog porijekla (2 klanice, 3 objekta za preradu mesa i 3 objekta za proizvodnju jaja), a istovremeno, Crna Gora je dobila mogućnost izvoza mlijeka u EU.

"Evropska veterinarska inspekcija, kao posebni direktorat EK, tokom posjete Crnoj Gori u novembru 2017. godine, dala je potvrdu da objekti za proizvodnju hrane životinjskog porijekla, koje su obišli, ispunjavaju EU standarde, te da su time kvalifikovani i za EU potrošače. Takođe, dobili smo i preporuke koje nam služe kao vodič za dalje unapređenje sistema bezbjednosti hrane, za koji je nadležna Uprava, kao i preporuke za subjekte koji posluju hranom", ukazao je Simović.

On je podsjetio da je EU zakonodavstvo u oblasti bezbjednosti hrane posebno zahtjevno, ali da je plan da se do kraja ove godine završi usaglašavanje propisa u skladu sa usvojenom strategijom.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razoja istakao je zadovoljstvo radom i rezultatima Uprave za bezbjednost hrane. Dodatno ohrabrenje, kako je ukazao, predstavljaju i poruke koje je dobio i na nedavnom sastanku sa EU Komesarom za zdravlje i bezbjednost hrane, gospodinom Andruikaitisom u Briselu.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 15.03.2018.