Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU NACIONALNE STRATEGIJE APROKSIMACIJE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE (NEAS) SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2016 - 2020. GODINE, 22. MARTA 2016. GODINE


U okviru Javne rasprave o Nacrtu nacionalne strategije aproksimacije u oblasti životne sredine (NEAS) sa Akcionim planom za period 2016 - 2020. godine, koja će trajati do 13. aprila 2016. godine, održan je drugi Okrugli sto, na kojem je predstavljen prvi Nacrt NEAS-a, za upoznavanje stručne i laičke javnosti.

Prisutnima su se obratile Daliborka Pejović, državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, i Ivana Vojinović, generalna direktorica za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Pejović je izrazila zadovoljstvo zbog održavanja drugog Okruglog stola u okviru Rasprave, koji ima za cilj predstavljanje trenutno najvažnijeg dokumenta u oblasti životne sredine, zainteresovanoj stručnoj i laičkoj javnosti.

Naglasila da je dokument visokog nivoa kvaliteta, te da obuhvata jasan i kvalitetan pregled trenutnog stanja, institucionalni i ekspertski nivo, i predlog mjera za iniciranje neophodnih aktivnosti u cilju unapređenja ove značajne oblasti za razvoj svih privrednih grana u državi. Kao posebno značajan segment dokumenta istakla finansijsku analizu, kojom se prvi put predviđa struktura i obim troškova potrebnih za obezbjeđenje svih aktivnosti u oblasti životne sredine, do 2035. godine. Ukazala da je dokument već u fokusu interesovanja javnosti, prvenstveno zbog njegovog uticaja na razvojni put kojim je država krenula, te da tokom okruglih stolova očekuje konstruktivne komentare i sugestije, kako bi nakon završetka Rasprave, tekst dokumenta bio znatno unaprijeđen.

Vojinović ukazala na značaj dokumenta koji će imati veliki uticaj na cjelokupnu državnu politiku, ali i na lokalne nivoe odlučivanja. Napomenula da je tekst dokumenta u skladu sa propisanim kriterijuma Evropske komisije, kao osnove za ispunjavanje početnog mjerila za pregovaračko Poglavlje 27, kao najkompleksnijeg poglavlja u okviru pretpristupnih pregovora sa Evropskom komisijom. Informisala da je u dokumentu dat plan transpozicije, tj. harmonizacije sa pravnom tekovinom u ovoj oblasti, plan implementacije propisa, kao i preporuke za unapređenje administrativnih kapaciteta i finansijske projekcije. Ukazala da će Rasprava doprinijeti sveobuhvatnom i cjelovitom sagledavanju trenutnog stanja, ali i utvrditi predlog ključnih preporuka za ovu oblast. Naglasila da je veoma značajno postizanje konsenzusa državnih organa i ostalih zainteresovanih strana po ovom pitanju, imajući u vidu da će ovaj dokument služiti kao osnova za sve aktivnosti koje će preduzeti Vlada Crne Gore u narednom periodu.

Programom Javne rasprave predviđeno je održavanje još 4 okrugla stola/prezentacija, a održavanje narednog okruglog stola, planirano je za utorak, 22.03.2016. sa početkom u 12:00 h, u Beranama.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 15.03.2016.