Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

UO MORSKO DOBRO: Preporuka da tenderske komisije za kupališta u opštinama Budva, Kotor, Tivat i Bar, nastave i okončaju započete postupke u skladu sa objavljenim Javnim pozivima


Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore održao je sjednicu povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa sprovođernjem tenderskih postupaka za ustupanje kupališta za opštine Budvu, Kotor i Tivat i Bar saglasno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2016-2018.godinu. Upravni odbor je zadužio direktora Javnog preduzeća, Mihaila Đurovića, da zbog nastale greške pokrene postupak preispitivanja odgovornosti.

Imajući u vidu da su objavljeni Javni pozivi, i pored određenih grešaka, u skladu sa propisima, Upravni odbor je dao preporuku da tenderske komisije za kupališta u opštinama Budva, Kotor, Tivat i Bar, nastave i okončaju započete postupke u skladu sa objavljenim Javnim pozivima.

Takođe, Upravni odbor je zadužio stručne službe da pripreme cjelovitu Informaciju o realizaciji i toku tenderskih postupaka koja će biti dostavljena resorno nadležnom Ministarstvu održivog razvoja i turizma kao i Vladi Crne Gore.

Greška u javnom pozivu za zakup kupališta sastojala u tome što je objavljeno da kandidati za zakup kupališta treba da dostave potvrdu o plaćenom porezu i doprinosu od lokalne uprave javnih prihoda, a ne od Poreske uprave (PU), kako je propisano odlukom o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup djelova morskog dobra prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra.

Uprava Morskog dobra zbog te greške zaustavila je postupak odlučivanja po prispjelim ponudama, što je izazvalo nezadovoljstvo, pa i protest, brojnih učesnika na tenderu, ranijih i novih kandidata za zakup kupališta, koji su zaustavljanje postupka shvatilikao poništenje postupka.

"Navedena greška čini formalni nedostatak postupka koji bi mogao usloviti naknadno poništenje odluka eventualno donijetih na osnovu takvog poziva. U takvoj situaciji mogle bi nastati štete po buduće korisnike i posljedice po normalno funkcionisanje kupališta", rekli su iz Morskog dobra.

Iz tih razloga zaustavljen je postupak vrijednovanja ponuda i informacija o nastalom problemu je dostavljena Upravnom odboru.

Izvor: Vebsajt CdM, 15.02.2016.