Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Podnjet amandman na Prijedlog zakona, kojim se predlaže povećanje zarada članovima Komisije za javne nabavke


Poslanik u Narodnoj skupštini Crne Gore, Damir Šehović, podnio je amandman na Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a kojim se predlaže povećanje zarada članovima Komisije za javne nabavke.

Kako se navodi u obrazloženju, potrebno je zadržati dosadašnju praksu u obračunavanju zarada predsjedniku i članovima Komisije za javne nabavke.

"Ovo iz razloga što je Državna komisija ključni subjekt institucionalne zaštite prava i pravnih interesa učesnika u postupcima javnih nabavki i javnog interesa, o čemu smo se, kroz usvajanje Izvještaja o radu ove Komisije u Skupštini Crne Gore, svi uvjerili", pojašnjava Šehović.

Naime, u Odluci Vlade o utvrđivanju zarade predsjednika i članova Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki iz 2012. godine, predviđeno je da se zarada predsjednika utvrđuje prema koeficijentu 10.50, a zarada člana prema koeficijentu 10, te da se na utvrđivanje zarada predsjednika i članova primjenjuju odredbe zakona kojim je to pitanje uređeno za nosioce pravosudnih i ustavnosudskih funkcija.

Shodno navedenoj Odluci Vlade Crne Gore, predsjednik i član Državne komisije su imali koeficijent 10.50, odnosno 10, kao i sudija višeg suda i predsjednik osnovnog suda, odnosno sudija osnovnog suda i zamjenik osnovnog državnog tužioca (državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu), shodno Zakonu o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija ("Sl. list RCG", br. 36/2007 i 53/2007 - ispr.).

Prijedlogom zakona je predviđeno da predsjednik Državne komisije ima koeficijent 20, dok sudija višeg suda i predsjednik osnovnog suda imaju koeficijent 22. Osim toga, predviđeno je da član Državne komisije ima koeficijent 15.0, dok sudija osnovnog suda i državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu (zamjenik osnovnog državnog tužioca) imaju keoficijent 18.0.

Shodno navedenom, a imajući u vidu da se kroz postupke javnih nabavki troši značajan dio sredstava iz Budžeta Crne Gore i budžeta jedinica lokalnih samouprava, te sami značaj zaštite prava u postupcima javnih nabavki, Šehović smatra da je u ovom Predlogu zakona trebalo zadražati dosadašnju analogiju kada su u pitanju koeficijenti predsjednika i članova Državne komisije.

"Imajući u vidu obim poslova koje obavljaju i odgovornost koju imaju članovi i predsjednik Državne komisije postoji bojazan, s obzirom da trenutni sastav Državne komisije ulazi u posljednju godinu mandata, da će na konkursima za ove funkcije biti slabo interesovanje, ili preciznije, neće postojati interesovanje onih najboljih i najstručnijih kandidata, već će se opredjeljivati za neke od funkcija gdje je veća zarada, a manje posla i odgovornosti", zaključuje se u saopštenju. 

Izvor: Vebsajt Vijesti, 15.02.2016.