Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU: Turističke agencije dužne da osiguraju putnike

16.01.2020.


Nacrtom zakona o turizmu i ugostiteljstvu, koji je na javnoj raspravi do 15. februara, izvršiće se transponovanje EU direktive 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima iz jula 2018. godine, čime se povećavaju zaštitni mehanizmi za potrošače. Generalna direktorica za razvoj konkurentnosti i investicije u Ministarstvu turizma Olivera Brajović objasnila je da je taj zakon krovni dokument kojim se uređuju uslovi za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti, kojim se stvaraju preduslovi za poboljšanje poslovanja u turizmu.

"Osnovni razlog za donošenje novog zakona je što internet postaje sve važniji medij posredstvom kojeg se nude ili prodaju usluge putovanja. Takođe, te se usluge sve manje prodaju kao unaprijed utvrđen paket-aranžman, a sve više kao različite kombinacije usluga u skladu sa željama i potrebama turista", ukazala je Brajović i istakla da se veliki broj tih kombinacija nalazi u "sivoj" zoni, prvenstveno zbog njihove neobuhvaćenosti ili nedovoljno jasne pokrivenosti odredbama EU Direktive 90/314/EEZ o putnim aranžmanima, sa kojom je važeći zakon usklađen.

"U cilju prevazilaženja nedostataka donesena je Direktiva (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, kojom je stavljena van snage Direktive EU 90/314/EEZ, pa se pristupilo izmjenama našeg zakona kojim se omogućava transparentnije i efikasnije poslovanje u turizmu i ugostiteljstvu, uz suzbijanje sive zone", ukazala je Brajović.

Direktiva (EU) 2015/2302 reguliše odnose između turističke agencije i putnika/turiste, razrađujući detaljno njegova prava iz ugovora o putnom i povezanom putnom aranžmanu. Kako je objasnila, osnovne odredbe u Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu odnose se na definiciju paket-aranžmana i povezanog putnog aranžmana, predugovorne informacije o paket-aranžmanu i njihov obavezujući karakter, ugovore o putovanju u paket-aranžmanu i povezanom putnom aranžmanu, prenos ugovora na drugog putnika, izmjena cijene i ostalih uslova ugovora, raskid ugovora i pravo na odustajanje prije početka paket-aranžmana, odgovornost za izvršenje paket-aranžmana, ispravljanje neusklađenosti u izvršenju usluga putovanja obuhvaćenih paket-aranžmanom, sniženje cijene i naknada štete zbog neusklađenosti izvršenja ugovora, stupanje u kontakt sa organizatorom putovanja preko posrednika i obaveza pružanja pomoći, kao i zaštita u slučaju insolventnosti turističke agencije.

Komenatrišući Nacrt zakona Ivo Županović, predavač na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi, je ukazao da treba uvesti određene dopune.

"U vrstama ugostiteljskih objekata za smještaj, pripremanje hrane, pića i napitaka neophodno je dodati pojam difuzni hotel, kako bi se u punom kapacitetu omogućilo ukrupnjavanje privatnog smještaja", tvrdi Županović.

On smatra da treba upotrijebiti drugačiju formulaciju za tajnog gosta.

"Tajnog gosta obično angažuje sam menadžment ugostiteljskog objekta u smislu unapređenja usluge i zaštite brenda. Takođe se podrazumijeva da MORT u slučaju sumnje u kvalitet određenog subjekta može da koristi institut tajnog gosta, te smo mišljenja da navedene formulacije treba tretirati integralno", dodaje Županović.

Ističe da treba precizirati da i lokalne i klasterske turističke organizacije mogu koncipirati strategije razvoja turizma, u saglasju sa nacionalnom strategijom.

Dodaje da treba precizirati na koje se oblasti odnose predviđeni podsticaji za privredna društva, preduzetnike i fizička lica koja obavljaju djelatnost povezanu sa turizmom i ugostiteljstvom. Naveo je da bi trebalo preuzeti odredbe iz hrvatskog zakona kojim se definiše da ustanove visokog obrazovanja mogu samostalno da sprovode stručni ispit za turističkog vodiča, na osnovu pravilnika koji definiše ministar turizma, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje, koji propisuje ispitni program stručnog ispita za turističkog vodiča, broj nastavnih sati, sastav ispitne komisije, uslove koje mora ispunjavati nastavno osoblje te način polaganja ispita. Takođe bi trebalo omogućiti dodjelu instituta počasnog turističkog vodiča istaknutim stručnjacima na njihov zahtjev.


IZVOR: Vebsajt CdM, 14.01.2020.


Naslov: Redakcija