Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PROCEDURA ISPLATE DEPOZITA

16.01.2019.


Rok za ostvarenje prava na isplatu garantovanog depozita je 10 (deset) godina od nastupanja zaštićenog slučaja, odnosno najkasnije do 4. 1. 2029. godine

Fond za zaštitu depozita (FZD) je dužan da, najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana uvođenja stečaja u Invest banku Montenegro, stavi deponentima na raspolaganje novac u visini obračunatog garantovanog depozita.

Taj rok ističe 29. januara 2019. godine.

Kako je ranije objašnjeno iz FZD -a, prema proceduri deponent ili lice ovlašćeno za raspolaganje garantovanim depozitom dolazi u banku koja je određena za isplatu, preuzima generisani nalog za isplatu garantovanog depozita – obračun garantovanog depozita i potpisuje da je isti primio.

Ako je deponent ili lice opunomoćeno za raspolaganje garantovanim depozitom saglasan sa obračunom garantovanog depozita, banka-isplatilac nastavlja sa postupkom isplate garantovanog depozita.

Rok za ostvarenje prava na isplatu garantovanog depozita je 10 (deset) godina od nastupanja zaštićenog slučaja, odnosno najkasnije do 4. 1. 2029. godine.

Garantovani depozit utvrđuje se pojedinačno za svakog deponenta, na način što se ukupna sredstva deponenta po svim njegovim depozitima na dan nastanka zaštićenog slučaja, uključujući i dospjelu kamatu, umanje za iznos dospjelih obaveza tog deponenta prema banci.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 11.01.2019


Naslov: Redakcija